Rodzaj usługi CENA
Konsultacja lekarza internisty OPD 350
Konsultacja lekarza chirurga OPD 350
Konsultacja specjalistyczna OPD 220
Konsultacja lekarska kolejna, w ramach jednego pobytu 0
Wizyta receptowa OPD 100
EKG w ramach pobytu 50
EKG i ocena lekarza (bez pobytu) 220
Szycie rany do 3 cm 300
Szycie rany twarzy do 3 cm 350
Szycie rany > 3 cm 440
Zaopatrzenie rany powierzchownej (bez szycia) 140
Opracowanie i opatrzenie więcej niż 2 ran (bez szycia) 190
Chirurgiczne zaopatrzenie zmian zapalnych skóry i tkanki podskórnej 350
Usunięcie ciała obcego z powierzchni ciała 500
Usunięcie drobnego ciała obcego (drzazgi, kleszcza) 150
Założenie lub wymiana cewnika w drogach moczowych 250
Obserwacja od 3 do 6 h 700
Obserwacja od 6 do 12 h 1 000
Obserwacja > 12 h 1 500
Podanie leku s.c. (podskórnie) 100
Podanie leku i.m. (domięsniowo) 100
Podanie leku i.v. (dożylnie) 100
Kroplówka (podanie leku we wlewie kroplowym lub pompie) 300
Nebulizacja 200
Wystawienie zaświadczeń 50
Szybki test e-GFR 30
Actim-CRP 40
Strep test 30
Test antygenowy w kierunku SARS-CoV-2 150
Tamponada nosa przednia 255
Tamponada nosa tylnia 420
Szybka analiza parametrów biochemicznych, gazów z krwi 80
USUNIĘCIE CEWNIKA Z PĘCHERZA 80
TK- Tomografia komputerowa głowy 330
TK- Tomografia komputerowa jamy brzusznej imiednicy mniejszej 800
TK- Tomografia komputerowa klatki piersiowej (HRCT) 420
TK- Tomografia komputerowa angio tętnic płucnych 560
Podanie kontrastu do TK 220
RTG kręgosłupa szyjnego 90
RTG kręgosłupa lędźwiowego krzyżowego AP + bok 90
RTG kości krzyżowej i guzicznej 93
RTG kręgosłupa piersiowego 90
RTG żeber (1 strona) w 2 skosach 103
RTG klatki piersiowej AP + bok 99