nazwa usługi cena
CYTOLOGIA GINEKOLOGICZNA 40
BADANIE FLOW (PRZEPŁYW) 50
KONSULTACJA GINEKOLOG 300 – 350
BADANIE URODYNAMICZNE 400