nazwa usługi cena
BIOPSJA TRANSREKTALNA PROSTATY (GRUBOIGŁOWA) 700
BIOPSJA GRUBOIGŁOWA PIERSI 430
BIOPSJA CIENKOIGŁOWA PIERSI 210
BIOPSJA CIENKOIGŁOWA TARCZYCY 210
ZAŁOŻENIE KOTWICZKI W ZMIANIE – W SUTKU (W TYM JEST CENA KOTWICZKI) 430
BIOPSJA CIENKOIGŁOWA KOLEJNA ZMIANA 70
nazwa usługi cena
EKG 45
HOLTER CIŚNIENIOWY 110
HOLTER EKG 110
PRÓBA WYSIŁKOWA 120
ECHO SERCA 140
nazwa usługi cena
MAMMOGRAFIA (BADANIE PEŁNE) 130
MAMMOGRAFIA – JEDNA PIERŚ W DWÓCH PROJEKCJACH 80
MAMMOGRAFIA – ZDJĘCIE CELOWANE 40
MAMMOGRAFIA SPEKTRALNA 250
nazwa usługi cena
RTG – KOŚĆ RAMIENNA AP + BOK 55
RTG – STAWU KOLANOWEGO AP + BOK + OSIOWE RZEPKI 70
RTG – STAWU KOLANOWEGO AP + BOK + TUNELOWE 60
RTG – STAWU KOLANOWEGO AP + BOK 70
RTG – STAWU KOLANOWEGO OSIOWE RZEPKI 50
RTG – PODUDZIE AP+BOK ZE STAWEM KOLANOWYM I SKOKOWYM 70
RTG – PODUDZIE AP+BOK ZE STAWEM KOLANOWYM 60
RTG – PODUDZIE AP+BOK ZE STAWEM SKOKOWYM 60
RTG – STAWU BARKOWEGO AP 50
RTG – STAWU BARKOWEGO AP + OSIOWE 70
RTG – STAWU BARKOWEGO AP + Y 60
RTG – STAWU BARKOWEGO AP + Y + PACHOWE 85
RTG – STAWU BARKOWEGO AP + PACHOWE 70
RTG – NADGARSTEK AP + BOK 50
RTG – NADGARSTEK BOK 50
RTG – NADGARSTEK W 4 PROJEKCJACH 70
RTG – STAWU SKOKOWEGO AP + BOK 50
RTG – STAWU SKOKOWEGO AP + BOK + MORTIS 60
RTG – BADANIE GÓRNEGO ODCINKA PRZEWODU POKARMOWEGO Z BARYTEM +KONTRAST 250
RTG – KANAŁY NERWÓW WZROKOWYCH 50
RTG – STAWU ŁOKCIOWEGO AP + BOK 50
RTG – STAWU ŁOKCIOWEGO AP + BOK + CELOWANE NA GŁOWĘ K. PROMIENNEJ 70
RTG – STOPY AP + BOK PORÓWNAWCZE (NA STOJĄCO) 100
RTG – WLEW DOODBYTNICZY 300
RTG – KONTRAST BARYT 50
DODATKOWA PŁYTA CD DO BADAŃ – 1 SZTUKA 15
RTG – NOS 50
RTG – ZATOKI 50
RTG – OCZODOŁY 1 PROJEKCJA 50
RTG – OCZODOŁY AP + BOK (2 PROJEKCJE) 50
RTG – SIODŁO TURECKIE 50
RTG – KOŚĆ JARZMOWA 50
RTG – ŻUCHWA 1 PROJEKCJA 50
RTG – ŻUCHWA 2 PROJEKCJE 60
RTG – TWARZOCZASZKA 50
RTG – CZASZKA BOK 50
RTG – KRĘGOSŁUP ODCINEK SZYJNY AP+BOK 60
RTG – KRĘGOSŁUP ODCINEK SZYJNY BOK 50
RTG – NOSOGARDŁO 50
RTG – ZĄB OBROTNIKA (KRĘGI C1- C2) 50
RTG – SPOJENIE ŁONOWE 50
RTG – KOŚĆ PIĘTOWA AP/BOK 50
RTG – KOŚĆ PIĘTOWA OSIOWE + BOK 60
RTG – KOŚĆ UDOWA AP + BOK ZE STAWEM BIODROWYM 60
RTG – KOŚĆ UDOWA AP + BOK ZE STAWEM KOLANOWYM 60
RTG – KOŚĆ UDOWA AP + BOK ZE STAWEM BIODROWYM I KOLANOWYM 80
RTG – PALEC AP + BOK 50
RTG – PROJEKCJE DODATKOWE 50
RTG – KLATKA PIERSIOWA AP/PA 50
RTG – PRZEDRAMIĘ AP + BOK 60
RTG – ŻEBRA AP/PA JEDNA STRONA 50
RTG – ŻEBRA AP/PA + SKOS ( 2 PROJEKCJE) 70
KONTRAST MAŁY (RTG – ŁOPATKA AP) 50
RTG – OBOJCZYK 50
RTG – MIEDNICA 50
RTG – STAWY BIODROWE AP 50
RTG – STAWY BIODROWE OSIOWE 50
RTG – STAWY BIODROWE AP + OSIOWE 50
RTG – STAWY KRZYŻOWO-BIODROWE AP/PA 50
RTG – STAWY KOLANOWE AP + BOK 70
RTG – STAWY KRZYŻOWO-BIODROWE AP+SKOSY 70
RTG – STAWY SKRONIOWO-ŻUCHWOWE 50
RTG – STOPY AP (OBU NÓG) 50
RTG – STOPY AP + SKOS/BOK (OBU) 60
RTG – STOPY AP + BOK (OBU) 70
RTG – OBU RĄK AP 55
RTG – PODSTAWA CZASZKI 50
RTG – KLATKA PIERSIOWA PA+ BOK 70
RTG – KLATKA PIERSIOWA CELOWANE NA SZCZYT PŁUCA 50
RTG – KLATKA PIERSIOWA BOK 50
RTG – JAMA BRZUSZNA NA STOJĄCO LUB LEŻĄCO (ZDJĘCIE PRZEGLĄDOWE) 70
RTG – KRĘGOSŁUP ODCINEK PIERSIOWY AP + BOK 70
RTG – KRĘGOSŁUP ODCINEK LĘDŹWIOWY AP+BOK 70
RTG – KRĘGOSŁUP ODCINEK LĘDŹWIOWY AP+BOK+ CELOWANE 70
RTG – KRĘGOSŁUP ODCINEK LĘDŹWIOWY AP+BOK+ CZYNNOŚCIOWE 100
RTG – KRĘGOSŁUP ODCINEK LĘDŹWIOWY AP+BOK+CELOWANE L5-S1 60
RTG – KRĘGOSŁUP ODCINEK LĘDŹWIOWY BOK + CZYNNOŚCIOWE 70
RTG – KRĘGOSŁUP ODCINEK LĘDŹWIOWY AP+BOK + SKOSY 100
RTG – KRĘGOSŁUP ODCINEK LĘDŹWIOWY BOK + SKOSY 70
RTG – KRĘGOSŁUP ODCINEK LĘDŹWIOWO – KRZYŻOWY AP+BOK 70
RTG – KRĘGOSŁUP ODCINEK SZYJNY ZDJĘCIE CZYNNOŚCIOWE 70
RTG – KRĘGOSŁUP ODCINEK SZYJNY BOK + CZYNNOŚCIOWE 70
RTG – KRĘGOSŁUP ODCINEK SZYJNY ZDJĘCIE SKOŚNE 70
RTG – KRĘGOSŁUP ODCINEK SZYJNY BOK + SKOŚNE 70
RTG – KRĘGOSŁUP ODCINEK LĘDŹWIOWY ZDJĘCIE CZYNNOŚCIOWE 60
RTG – KRĘGOSŁUP ODCINEK LĘDŹWIOWY ZDJĘCIE SKOŚNE 60
RTG – CZASZKA AP+BOK 60
RTG – MOSTEK AP + BOK 60
RTG – MOSTEK BOK + SKOS 50
RTG – USZY W TRZECH PROJEKCJACH 90
RTG – STAWY SKRONIOWO-ŻUCHWOWE – CZYNNOŚCIOWE 70
RTG – ZDJĘCIE STAWÓW (W DWÓCH PROJEKCJACH) 60
RTG – ZDJĘCIE STAWÓW + PROJEKCJA DODATKOWA 90
RTG – OSIOWE RZEPEK 40
SERIOGRAM DOLNEGO ODCINKA PRZEWODU POKARMOWEGO(PASAŻ) 180
SERIOGRAM JELITA CIENKIEGO (PASAŻ) 150
RTG – KOŃCZYNA DOLNA CAŁA – BADANIE TELEMETRYCZNE Z OPRACOWANIEM ZDJĘCIA 205
RTG – KRĘGOSŁUP CAŁY – SKOLIOZA Z OPRACOWANIEM ZDJĘCIA 205
RTG – UROGRAFIA + CENA KONTRASTU 100
nazwa usługi cena
GŁOWA 450
GŁOWA + SPEKTROSKOPIA 700
ANGIO GŁOWY 450
GŁOWA + ANGIO GŁOWY 550
GŁOWY Z PERFUZJĄ 780
PRZYSADKA 450
OCZODOŁY 450
TWARZOCZASZKA 500
STAWU SKORONIOWO-ŻUCHWOWEGO 600
TRAKTOGRAFIA 650
ZATOK 450
CHOLANGIOGRAFIA 500
DODATKOWA PŁYTA CD DO BADAŃ – 1 SZTUKA 15
SZYJA (TKANKI MIĘKKIE ) 500
KRĘGOSŁUP ODCINEK SZYJNY 450
KRĘGOSŁUP ODCINEK PIERSIOWY 450
KRĘGOSŁUP ODCINEK LĘDŹWIOWY 450
JAMA BRZUSZNA 550
JAMA BRZUSZNA Z CHOLANGIOGRAFIĄ MR 700
ENTEROGRAFIA 640
KLATKA PIERSIOWA 600
MAMMOGRAFIA MR 580
MIEDNICA MNIEJSZA 550
PROSTATY Z CEWKĄ POWIERZCHOWNĄ 770
UKŁADU MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWEGO ( RĘKA ,NADGARSTEK, ŁOKIEĆ, BARK, STAW BIODROWY, KOLANO, STAW SKOKOWY, STOPA) 600
STAWY KRZYŻOWO-BIODROWE 490
SPEKTROSKOPIA GŁOWY 700
CAŁEGO CIAŁA – WHOLE BODY 950
TKANEK MIĘKKICH WYBRANEJ OKOLICY 500
DOPŁATA DO BADAŃ Z PREMEDYKACJĄ 240
KONTRAST GADOVIST 2,5 ML 150
KONTRAST GADOVIST 7,5 ML 250
KONTRAST GADOVIST 10 ML 300
KONTRAST GADOVIST 15 ML 370
KONTRAST MAGNEVIST 5ML 150
KONTRAST MAGNEVIST 10ML 200
KONTRAST MAGNEVIST 15ML 250
KONTRAST MAGNEVIST 20ML 300
KONTRAST MAGNEVIST 25ML 350
MR – DEFEKOGRAFIA 650
MR – WENOGRAFIA 650
nazwa usługi cena
BADANIE TK WIELU OKOLIC ANATOMICZNYCH U PACJENTA Z URAZEM WIELONARZĄDOWYM BEZ KONTRASTU 500
BADANIE TK WIELU OKOLIC ANATOMICZNYCH U PACJENTA Z URAZEM WIELONARZĄDOWYM Z KONTRASTEM 650
GŁOWA 200
ZATOKI 210
TWARZOCZASZKA 220
KOŚCI SKRONIOWE (USZY) 250
SZYJA (TKANKI MIĘKKIE) 250
KRTAŃ, NOSOGARDŁO 250
KRĘGOSŁUP – ODCINEK SZYJNY 300
KRĘGOSŁUP – ODCINEK PIERSIOWY 300
KRĘGOSŁUP – ODCINEK LĘDŹWIOWY 300
KLATKA PIERSIOWA 300
JAMA BRZUSZNA 300
JAMA BRZUSZNA I MIEDNICA MNIEJSZA 400
MIEDNICA MNIEJSZA 300
1 STAWU(BARKOWEGO,KOLANOWEGO, SKOKOWEGO, ŁOKCIOWEGO,BIODROWEGO,NADGARSTKA) 250
KOLONOGRAFIA TK 600
ENTEROKLIZA 440
BADANIE WIELU OKOLIC ANATOMICZNYCH (NP. KLATKA PIERSIOWA+JAMA BRZUSZNA+MIEDNICA MAŁA) 600
BADANIE ANGIO TK NACZYŃ MÓZGOWYCH 450
BADANIE ANGIO TK TĘTNIC SZYJNYCH I KRĘGOWYCH 500
BADANIE ANGIO TK AORTY PIERSIOWEJ 500
BADANIE ANGIO TK TĘTNIC KOŃCZYN GÓRNYCH 590
BADANIE ANGIO TK AORTY BRZUSZNEJ I TT MIEDNICY ( TT. BIODROWYCH) 500
BADANIE ANGIO TK AORTY PIERSIOWEJ I BRZUSZNEJ I TT. MIEDNICY 600
BADANIE ANGIO TĘTNIC KOŃCZYN DOLNYCH 590
BADANIE ANGIO TK AORTY BRZUSZNEJ I JEJ GAŁĘZI ( W TYM TT.NERKOWYCH) 490
BADANIE ANGIO TK TĘTNIC PŁUCNYCH (ZATOROWOŚĆ PŁUCNA) 450
DOPŁATA DO BADAŃ Z PREMEDYKACJĄ 240
KONTRAST 50ML 120
KONTRAST 100ML 180
KONTRAST 150ML 220
NIEINWAZYJNA KORONAROGRAFIA 1000
KONTRAST NIEINWAZYJNEJ KORONAROGRAFII 149
ZAKONTRASTOWANIE JELITA GRUBEGO WODĄ 40
ZAKONTRASTOWANIE JELITA GRUBEGO DODATNIM ŚRODKIEM CIENUJĄCYM 100
DODATKOWA PŁYTA CD DO BADAŃ – 1 SZTUKA 15
nazwa usługi cena
GRUPY WĘZŁÓW CHŁONNYCH 140
TKANEK MIĘKKICH 140
JAMY BRZUSZNEJ 140
UKŁADU MOCZOWEGO 140
PIERSI 140
JĄDER 140
TARCZYCY 140
ŚLINIANEK 140
JEDNEGO STAWU ( BARK, NADGARSTEK, ŁOKIEĆ , KOLANO) 180
DWÓCH STAWÓW 300
TRANSREKTALNE STERCZA 200
USG DOPPLER – AORTA BRZUSZNA I JEJ GAŁĘZIE 150
USG DOPPLER – TĘTNICE SZYJNE I KRĘGOWE 150
USG DOPPLER – BADANIE TĘTNIC W KIERUNKU PODKRADANIA 160
USG DOPPLER – ŻYŁY SZYJNE I PODOBOJCZYKOWE 150
USG DOPPLER – ŻYŁY OBU KOŃCZYN GÓRNYCH LUB DOLNYCH 250
USG DOPPLER – ŻYŁY JEDNEJ KOŃCZYNY GÓRNEJ LUB DOLNEJ 150
USG DOPPLER – TĘTNICE OBU KOŃCZYN GÓRNYCH LUB DOLNYCH 250
USG DOPPLER – TĘTNICE JEDNEJ KOŃCZYNY GÓRNEJ LUB DOLNEJ 150
USG DOPPLER – TĘTNICE NERKOWE 160
USG PROKTOLOGICZNE 3D 200