lekarz urolog

Wykształcenie

 • 2014 – doktor habilitowany nauk medycznych rozprawa habilitacyjna pt.: „Znaczenie kliniczne stanu marginesów chirurgicznych u chorych poddanych prostatektomii radykalnej”.
 • 2008 – tytuł specjalisty w dziedzinie urologii.
 • 2004 – doktor nauk medycznych rozprawa doktorska pt.: „Rola układu wazopresynergicznego w ośrodkowej regulacji układu krążenia u szczurów SD z zawałem mięśnia sercowego”.
 • 2000 – ukończenie studiów medycznych na II Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe

 • Obecnie – Kierownik I Kliniki Urologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. W. Orłowskiego.
 • Od 2006  – Praca na stanowisku adiunkta Kliniki Urologii CMKP
 • Od 2001 – praca w charakterze asystenta w Oddziale Urologicznym Centralnego Szpitala Kolejowego w Warszawie.
 • Od 2000 – asystent w Katedrze Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej.

Osiągnięcia naukowe/certyfikaty, kursy, szkolenia

 • Odpowiedzialny za prowadzenie grantów przyznawanych przez CMKP i KBN.
 • Prowadzenie licznych prac badawczych.
 • Staże i szkolenia w wiodących ośrodkach urologicznych Europy i USA.
 • Uczestniczenie w pracy organizacji YAU (Young Academic Urologists), która w ramach EAU (European Association of Urology) zrzesza przedstawicieli wiodących klinik urologicznych Europy i prowadzi wieloośrodkowe projekty badawcze.

Prace i zainteresowania

 • Odpowiedzialny za prace dotyczące raka pęcherza moczowego.
 • Zasadniczy przedmiot prac badawczych, które prowadzi w Klinice, to onkologia urologiczna, szczególnie badania nad nowotworami pęcherza moczowego i gruczołu krokowego.
 • Podstawę zainteresowań chirurgicznych stanowi urologia małoinwazyjna, w szczególności endourologia, a zwłaszcza laparoskopia urologiczna.
 • Od lat wycina radykalnie stercz, pęcherz moczowy, nerkę bądź jedynie jej fragment dotknięty guzem wykorzystując techniki endoskopowe/laparoskopowe.