Specjalistka diagnostyki i radiologii

Wykształcenie

  • absolwentka Akademii Medycznej w Łodzi;
  • doktorat uzyskała w 2018 roku w Zakładzie Medycyny Nuklearnej CSK IS UM w Łodzi, (temat pracy: „Diagnostyczna wartość własnej metody optymalizacji sonoelastografii kompresyjnej dla oceny zwłóknienia wątroby w przewlekłym wirusowym zapaleniu wątroby typu B i C”)

Doświadczenie zawodowe

  • w diagnostyce ultrasonologicznej oraz USG dopplerowskim
  • w diagnostyce onkologicznej, chorób wątroby oraz chorób kobiecych
  • medycynie nuklearnej i chorób wewnętrznych

Informacje dodatkowe

  • uczestniczyła w pionierskich pracach nad wprowadzeniem diagnostyki sonoelastograficznej zwłóknienia wątroby