Diagnostyką i operacyjnym leczeniem przepuklin w naszym Ośrodku zajmuje się dr n. med. Konrad Pielaciński. Jest absolwentem Akademii Medycznej w Łodzi, specjalistą II stopnia w chirurgii ogólnej oraz specjalistą z zakresu chirurgii onkologicznej. Stopień doktora nauk medycznych otrzymał w 2011 r. na podstawie rozprawy doktorskiej “Ocena porównawcza efektów klinicznych leczenia przepuklin pachwinowych metodą Lichtensteina z użyciem siatki niewchłanialnej i częściowo wchłanialnej. Badanie prospektywne, randomizowane”.

Dr n. med. Konrad Pielaciński jest uznanym praktykiem (wykonuje klasyczne i laparoskopowe operacje przepuklin brzusznych i pachwinowych), a także autorem kilkudziesięciu wystąpień oraz publikacji naukowych w dziedzinie chirurgii.

Doświadczenie zawodowe

  • od stycznia 2015 r. – kierownik Oddziału Chirurgii Onkologicznej i Metabolicznej Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Metabolicznej Instytutu Hematologii i Transfuzjologii (IHiT) w Warszawie,
  • lata 2008-2014 – specjalista chirurg w Klinice Chirurgii Ogólnej i Hematologicznej IHiT,
  • lata 1994-2008 – asystent w Oddziale Chirurgii Ogólnej Szpitala Powiatowego w Żyrardowie,
  • lata 2002-2003 – dodatkowe zatrudnienie w Pogotowiu Ratunkowym w Żyrardowie,
  • 1993 r. – staż podyplomowy w Szpitalu Powiatowym w Żyrardowie.

Staże

  • 3-miesięczny staż kliniczny w Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby CSK, AM Warszawa, ul. Banacha 1a (2004 r.)
  • 1-miesięczny staż kliniczny w Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby CSK, AM Warszawa, ul. Banacha 1a (2005 r.)
  • Staż i szkolenie w zakresie chirurgicznych technik leczenia otyłości realizowanych w ramach „fast track surgery”, Klinika Chirurgii, Finsensgade 35, 6700 Esbierg, Dania (2013 r.)
  • Staż i szkolenie z zakresu chirurgii bariatrycznej w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Specjalistycznego Szpitala w Szczecinie Zdunowie (2014 r.)

Certyfikaty

Certyfikat Zarządu Sekcji Chirurgii Endoskopowej Towarzystwa Chirurgów Polskich uprawniający do samodzielnego wykonywania procedur endoskopowych w zakresie endoskopii diagnostycznej i endoskopii terapeutycznej górnego odcinka przewodu pokarmowego, wydany przez pracownię endoskopii NZOZ ENDOTERAPIA Sp. z o.o. w Warszawie 11.03.2011 r.