Chirurg, specjalista ortopeda-traumatolog

Wykształcenie

 • 01.2003 r. – uzyskanie z wyróżnieniem Rady Naukowej C.M.K.P. tytułu doktora nauk na podstawie rozprawy pt.: „Badania doświadczalne i kliniczne dotyczące wartości różnych sposobów zespalania i leczenia złamań bliższego końca kości ramiennej”
 • 1996 r. – egzamin specjalizacyjny II stopnia w zakresie ortopedii i traumatologii z wyróżnieniem
 • 1992 r. – egzamin specjalizacyjny I stopnia w zakresie chirurgii ogólnej, z wynikiem bardzo dobrym
 • 1988 r. – I Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie

Doświadczenie zawodowe

 • adiunkt w Klinice Ortopedii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Samodzielnego Szpitala Klinicznego im. prof. Adama Grucy w Otwocku
 • adiunkt naukowo-dydaktyczny oraz zastępca kierownika Oddziału Ortopedii Dorosłych Klinki Ortopedii C.M.K.P. w Otwocku

Osiągnięcia naukowe / certyfikaty, kursy, szkolenia

 • zastępca członka Komisji Rewizyjnej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego
 • liczne szkolenia, sympozja i kongresy naukowe w kraju i za granicą

Zakres usług

 • chirurgia stawów, w tym endoprotezoplastyka stawów: biodrowego, kolanowego, ramiennego
 • leczenia schorzeń i urazów kręgosłupa
 • leczenia urazów kości i stawów oraz ich powikłań, także obrażeń wynikających z amatorskiego i wyczynowego uprawiania sportu

Towarzystwa naukowe

 • od 1993 r. członek Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego