Zasady bezpieczeństwa

Działając na rzecz zapobiegania szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych, na oddziałach szpitalnych wstrzymano możliwość odwiedzania Pacjentów.
Zgodnie z zasadami bezpieczeństwa osoby bliskie nie mogą sprawować opieki nad Pacjentem przebywającym na Oddziale COVID-19.

Informacje o stanie zdrowia Pacjenta

Informacje o stanie zdrowia, planowanym procesie leczenia, przewidywanym terminie wypisania i przeniesienia do innego szpitala mogą być przekazane telefonicznie osobom wskazanym przez pacjenta w godzinach 15:00 – 17:00.
Telefony kontaktowe dla:

Rodzin pacjentów Oddziału Intensywnej Terapii – 22 542 08 803 i 22 542 08 804
Rodzin pacjentów zachowawczych – 22 542 08 810 i 22 542 08 811

Aby uzyskać informacje o stanie zdrowia Pacjenta, należy podać następujące dane (i potwierdzić ich poprawność): imię i nazwisko Pacjenta, imię i nazwisko osoby uprawnionej do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia Pacjenta, numer Pacjenta uwzględniony w Księdze głównej Szpitala.

W przypadku, gdy pacjent jest nieprzytomny albo niezdolny do zrozumienia znaczenia informacji, lekarz może udzielić osobie bliskiej informacji na temat danego pacjenta i jego stanu zdrowia (art. 31 ust. 6 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty), na podstawie wypełnionego oświadczenia wysłanego pod adres mailowy: dokumentacja@szpitalse.pl
Treść oświadczenia: oświadczenie opiekuna faktycznego lub osoby bliskiej

Kontakt z bliskimi

nasi pacjenci mogą utrzymać za pomocą własnych środków łączności np. telefonu. W przypadku braku własnego telefonu nasz personel udostępni pacjentowi telefon oddziałowy.

Zasady przekazywania Pacjentowi przedmiotów codziennego użytku

Przedmioty codziennego użytku powinny być zapakowane. Całość należy podpisać imieniem
i nazwiskiem Pacjenta.

Zasady przekazywania przedmiotów dla pacjenta

Przedmioty codziennego użytku mogą być dostarczane w następujących dniach i godzinach:

  • poniedziałek–piątek, w godzinach 15.00–17.00
  • sobota i niedziela, w godzinach 12.00–14.00.

Rodzina/Osoba bliska Pacjenta zgłasza się do Ochrony Szpitala – punktu mieszczącego się przy bramie wjazdowej Szpitala.

Z uwagi na wprowadzenie rygorów epidemiologicznych prosimy o przekazywanie Pacjentom przedmiotów niezbędnych na co dzień.
Ze względu na zamknięcie kuchenek oddziałowych nie ma możliwości odgrzewania jedzenia, ani korzystania z lodówek.
Przedmioty niezbędne na co dzień to: piżama, pantofle, klapki pod prysznic, bielizna, ręcznik oraz podstawowe przybory toaletowe, telefon, ładowarka, dowód osobisty, paszport (ewentualnie).
w związku z zagrożeniem epidemicznym oraz ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Pacjentów i personelu medycznego obowiązuje całkowity zakaz przekazywania osobom hospitalizowanym:

  • wyrobów tytoniowych, elektronicznych papierosów, zapałek, zapalniczek, suszarek, farelek, grzejników elektrycznych
  • alkoholu, narkotyków, kosmetyków i preparatów opartych na olejach, smarach i tłuszczach
  • ostrych narzędzi, broni palnej, innych przedmiotów mogących być uznane za niebezpieczne
  • wyrobów spożywczych, które wymagają przechowywania w lodówce lub podgrzania oraz wyrobów spożywczych, mających krótki termin przydatności do spożycia.

Wszelkich informacji o przekazywaniu rzeczy dozwolonych udzielają pracownicy ochrony oraz pracownicy medyczni i administracyjni Szpitala.

Kontakt z Pacjentem w wyjątkowych sytuacjach

W przypadku nagłego pogorszenia powodującego zagrożenie życia stanu zdrowia Pacjenta Kierownik Oddziału lub lekarz dyżurny może wyrazić zgodę na odwiedzenie Pacjenta przez jednego członka rodziny. Czas trwania odwiedzin wynosi wówczas maksymalnie 30 minut. Nie dotyczy pacjentów hospitalizowanych w Oddziale Intensywnej Terapii. Szpital zapewnia nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej osobie odwiedzającej oraz szkolenie z zasad bezpieczeństwa.

Opieka duszpasterska

W trakcie hospitalizacji Pacjenci mają zapewnione prawo do opieki duszpasterskiej w zakresie możliwym do zrealizowania tego praw w sytuacji epidemii COVID-19. Umożliwiamy kontakt np. telefoniczny z duchownym. W przypadku odwiedzin duchownego szpital zapewnia nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej osobie odwiedzającej oraz szkolenie z zasad bezpieczeństwa.
W przypadku pogorszenia się stanu zdrowia Pacjenta personel medyczny informuje o zaistniałej sytuacji wskazane przez Pacjenta osoby oraz umożliwia przeprowadzenie sakramentów adekwatnych do wyznawanej przez Pacjenta religii. Na terenie Szpitala św. Elżbiety posługę duszpasterska pełni kapelan ojciec Roman Zając (numer telefonu: 577 131 623)