Zasady bezpieczeństwa

Działając na rzecz zapobiegania szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych, na oddziałach szpitalnych wstrzymano możliwość odwiedzania Pacjentów.

Zgodnie z zasadami:

 • osoby bliskie nie mogą sprawować opieki nad Pacjentem przebywającym na Oddziale COVID -19.
 • do budynku Szpitala mogą wejść wyłącznie pracownicy oraz osoby umówione.

Informacje o Pacjencie

Informacje o:

 • stanie zdrowia,
 • planowanym procesie leczenia,
 • przewidywanym terminie wypisania,
 • terminie przeniesienia do innego szpitala

przekazywane są telefonicznie w godzinach 15:00 – 17:00 osobom upoważnionym przez Pacjenta.

Telefony kontaktowe

 • Oddział Zachowawczy Zakaźny – 22 542 08 04
 • Oddział Intensywnej Terapii – 22 542 08 02

Aby uzyskać informacje o stanie zdrowia Pacjenta, należy podać następujące dane:

 • imię i nazwisko Pacjenta,
 • imię i nazwisko osoby upoważnionej do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia Pacjenta,
 • numer Pacjenta uwzględniony w Księdze głównej Szpitala (numer ten jest podawany Pacjentom podczas przyjmowania ich do Szpitala).

Kontakt z bliskimi

W trakcie hospitalizacji Pacjent może korzystać z własnych środków łączności, np. z telefonu.
W przypadku nieposiadania własnego telefonu personel udostępni Pacjentowi telefon oddziałowy.

Zasady przekazywania Pacjentowi przedmiotów codziennego użytku

Przedmioty codziennego użytku powinny być zapakowane. Całość należy podpisać imieniem
i nazwiskiem Pacjenta.

Aby przekazać przedmioty należy:

 • Zgłosić się do Ochrony Szpitala – punkt mieści się przy bramie wjazdowej do Szpitala,
 • Wejść do budynku głównego, za ówczesną zgodą Pracownika Ochrony,
 • We wskazanym przez Pracownika Ochrony miejscu pozostawić paczkę.

Przedmioty codziennego można dostarczać w godzinach:

 • poniedziałek – piątek: 15:00 –17:00
 • sobota i niedziela: 12:00 – 14:00

Informacje dotyczące przedmiotów dostarczanych dla Pacjenta:

Z uwagi na stan epidemii zalecamy przekazywanie przedmiotów, które są niezbędne pacjentom m.in.:

 • piżama,
 • klapki pod prysznic,
 • bielizna,
 • ręcznik,
 • podstawowe przybory toaletowe,
 • telefon, ładowarka,
 • dowód osobisty lub paszport.

Ze względu na zamknięcie kuchenek oddziałowych nie ma możliwości odgrzewania jedzenia ani korzystania z lodówek. Pacjenci mają zapewnione całodobowe wyżywienie, a do każdego posiłku dołączana jest butelka niegazowanej wody mineralnej.

W trosce o bezpieczeństwo zdrowotne Pacjentów i personelu medycznego wprowadzone zostają ograniczenia w przekazywaniu poszczególnych rzeczy Pacjentom.

Obowiązuje całkowity zakaz przekazywania osobom hospitalizowanym:

 • wyrobów tytoniowych, elektronicznych papierosów, zapałek, zapalniczek, suszarek, farelek, grzejników elektrycznych;
 • alkoholu, narkotyków, kosmetyków i preparatów opartych na olejach, smarach i tłuszczach;
 • ostrych narzędzi, broni palnej, innych przedmiotów mogących być uznane za niebezpieczne;
 • wyrobów spożywczych które wymagają przechowywania w lodówce lub podgrzania oraz wyrobów spożywczych, mających krótki termin przydatności do spożycia.

Wszelkich informacji o przekazywaniu rzeczy dozwolonych udzielają pracownicy ochrony oraz pracownicy medyczni i administracyjni Szpitala.

Kontakt z Pacjentem w wyjątkowych sytuacjach

W przypadku nagłego pogorszenia powodującego zagrożenie życia Pacjenta, Kierownik Oddziału lub lekarz dyżurny może wyrazić zgodę na odwiedzenie Pacjenta przez jednego członka rodziny. Czas trwania odwiedzin wynosi maksymalnie 30 minut. Możliwość ta nie dotyczy Pacjentów hospitalizowanych w Oddziale Intensywnej Terapii.