W Oddziale Urologii HIFU CLINIC w Szpitalu Św. Elżbiety skorzystać można z nowoczesnych metod leczenia kamicy nerkowej w postaci mało inwazyjnych zabiegów RIRS – wstecznej chirurgii śródnerkowej. Są to zabiegi, które nie naruszają ciągłości tkanek, wykonywane w trybie jednodniowej hospitalizacji i niewymagające długotrwałej rekonwalescencji.

Czym jest kamica nerkowa?

Kamica nerkowa to obecność w nerkach złogów, zwanych potocznie kamieniami moczowymi, zbudowanych z substancji chemicznych znajdujących się w moczu. U zdrowych osób substancje te obecne są w moczu w formie rozpuszczonej, ale czasami ich stężenie jest zbyt duża i dochodzi do formowania w złogi, mogące osiągać nawet kilkanaście lub więcej milimetrów średnicy!

Kamica nerkowa, gdy jest przyczyną kolki nerkowej, jest chorobą bardzo bolesną – pacjenci niejednokrotnie określają występujący w jej przebiegu ból jako najsilniejszy w życiu. Jeszcze niedawno kamienie nerkowe usuwano wyłącznie tradycyjnymi metodami chirurgicznymi, co wiązało się z silną traumatyzacją tkanek oraz długotrwałym okresem rekonwalescencji.

Jak leczymy kamicę nerkową?

W Oddziale Urologii HIFU CLINIC w obrębie Szpitala Św. Elżbiety kamicę nerkową leczymy w z wykorzystaniem nowoczesnych, mało inwazyjnych zabiegów RIRS – wstecznej chirurgii śródnerkowej. W ich przebiegu wykorzystywany jest cienki i giętki endoskop fURS, który pozwala na bardzo precyzyjną ocenę moczowodu i nerki, dotarcie do kamieni położonych nawet w trudno dostępnych miejscach oraz ich usunięcie.

Jakie korzyści dla pacjenta niosą zabiegi RIRS?
  • Zabieg nie wymaga wykonywania nacięć skórnych. Endoskop jest wprowadzany do organizmu przez cewkę moczową – po zlokalizowaniu złogu jest on rozkruszany przy pomocy energii emitowanej przez laser holmowy.
  • Po skruszeniu lub przesunięciu kamienia do układu kielichowo-miedniczkowego wprowadzany jest cewnik, który ułatwia odpływ moczu wraz z pozostałościami złogu, a także przyspiesza proces gojenia błon śluzowych. Ten wewnętrzny cewnik jest usuwany podczas odrębnej kilkuminutowej procedury ambulatoryjnej po kilku tygodniach.
  • Zabieg RIRS jest wykonywany w znieczuleniu podpajęczynówkowym lub ogólnym w trybie jednodniowej hospitalizacji – część pacjentów opuszcza Oddział tego samego dnia, a część pozostaje pod obserwacją do następnego ranka.
  • Zabieg pozwala na skutecznie leczenie kamicy nerkowej u zdecydowanej większości pacjentów – kwalifikowane są do niego złogi o średnicy od 5 mm do nawet 2,5 cm. Skład i twardość, jak i lokalizacja złogu nie stanowią przeszkody dla tej techniki.
  • Zabiegi RIRS są mało inwazyjne, nie wiążą się z traumatyzacją tkanek, są obarczone o wiele niższym ryzykiem powikłań. Możliwe jest jednoczesne usuwanie złogów z obu nerek.
W Oddziale Urologii HIFU CLINIC w obrębie Szpitala Św. Elżbiety oferujemy pacjentom kompleksową diagnostykę kamicy układu moczowego, leczenie przez doświadczonych specjalistów urologii oraz najwyższej jakości opiekę około- i pozabiegową.

Zapraszamy do kontaktu!

512 077 461