Specjalista chorób wewnętrznych-kardiolog

Doświadczenie zawodowe

  • 1994-2013 – Oddział Kardiologiczny WSPR i TS Meditrans
  • 1990-1994 – Oddział Chorób Wewnętrznych Szpitala Czerniakowskiego
  • szerokie doświadczenie w zakresie intensywnej opieki kardiologicznej
  • szerokie doświadczenie w zakresie nieinwazyjnej diagnostyki kardiologicznej

Zakres usług

  • echokardiografia – akredytacja Sekcji Echokardiografii PTK 2013
  • echokardiograficzne testy obciążeniowe
  • echokardiografia przezprzełykowa
  • próby wysiłkowe
  • 24-godzinna rejestracja EKG metodą Holtera
  • 24-godzinna rejestracja ciśnienia metoda Holtera