Na polskim rynku urologicznym w ostatnich miesiącach pojawiła  się nowa opcja terapeutyczna w leczeniu chorych na nowotwór stercza- NanoKnife. Jest to urządzenie wykorzystujące unikalną formę efektu biolologicznego określanego mianem nieodwracalnej elektroporacji (IRE-irreversible electroporation). Nieodwracalna elektroporacja  jest nową, nietermalną metodą ablacji  polegającą na przepływie krótkich impulsów elektrycznych przez tkankę powodujących powstawanie nieodwracalnych otworów (porów) w błonie komórkowej prowadząc do jej zwiększonej przepuszczalności, a ostatecznie do śmierci komórki. Przepływ zmiennego pola elektrycznego przez komórki żywego organizmu powoduje w nich zmiany zależne od doboru parametrów fizycznych płynącego prądu [1]. W zależności od przyłożonego napięcia, ilości impulsów oraz czasu trwania poszczególnego impulsu w komórce dochodzi do jej zmian przepuszczalności o charakterze odwracalnym (RE-reversible electroporation – przyłożone napięcie wynosi 300-600V) lub nieodwracalnym (IRE-irreversible electroporation-przyłożone napięcie wynosi 1500-3000V).