W Szpitalu św. Elżbiety wykonujemy diagnostykę i leczenie schorzeń układu krążenia w ramach świadczeń Narodowego Funduszu Zdrowia

Leczymy Pacjentów m.in z:
 • wadami serca,
 • niewydolnością krążenia
 • nadciśnieniem tętniczym,
 • chorobą niedokrwienną,
 • napadowym migotaniem przedsionków,
 • zaburzeniami rytmu.
W ramach Oddziału Kardiologicznego wykonujemy następujące badania nieinwazyjne:
 • echokardiografia serca,
 • próby wysiłkowe,
 • całodobowe monitorowanie EKG metodą Holtera,
 • całodobowe pomiary ciśnienia tętniczego,
 • badania elektrofizjologiczne,
 • ECHO przezprzełykowe i próby dobutaminowe.
W ramach hospitalizacji wykonujemy m.in zabiegi:
 • koronarografii i plastyki naczyń wieńcowych,
 • usuwanie ciała obcego,
 • angioplastyka wieńcowa,
 • kardiowersje,
 • implantacje układu stymulującego (stymulatory)
 • elektrofizjologiczne w tym ablacje.

Skontaktuj się z nami!

22 430 88 03  w godzinach 8:00-14:00