WARSZAWSKI OŚRODEK NANOKNIFE

O NanoKnife

Szpital św. Elżbiety – Mokotowskie Centrum Medyczne  jako pierwszy ośrodek w Polsce dysponował urządzeniem NanoKnife produkowanym przez amerykańską firmę Angiodynamics.

Metoda wykorzystywana przez urządzenie została zaaprobowana w USA i Europie po pomyślnych próbach leczenia zmian wątroby, trzustki, prostaty i nerek, niemożliwych do leczenia innymi metodami.

Do tej pory urządzenia te wykorzystywane były w USA i krajach Unii Europejskiej.

Urządzenie to dzięki swojej nowatorskiej metodzie działania otwiera nowy rozdział leczenia onkologicznego, zapewniając możliwość leczenia zmian nowotworowych do tej pory uznawanych za nieoperacyjne i skazujących pacjentów na leczenie paliatywne.

Urządzenie wykorzystuje nowatorską metodę nietermicznej ablacji, działającą w oparciu o nieodwracalną elektroporację błony komórkowej. Pozwala to na trwałe uszkodzenie komórek przy jednoczesnym zachowaniu funkcji ważnych dla organizmu ludzkiego struktur, takich jak naczynia krwionośne, nerwy czy drogi żółciowe.

Metoda ta została zaaprobowana w USA i Europie po pomyślnych próbach leczenia zmian wątroby, trzustki, prostaty i nerek, niemożliwych do leczenia innymi metodami.

Urządzenie NanoKnife stanowi nową generację sprzętu do miejscowego leczenia zmian nowotworowych. Jest to pierwsze i jedyne dostępne na rynku urządzenie wykorzystujące tę innowacyjną technologię zabiegową.

Zabieg z zastosowaniem technologii NanoKnife polega na aplikacji w rejonie leczonym kilku, od 3 do 6 sond w kształcie igieł. Umieszczenie tych sond możliwe jest w trakcie zabiegu operacyjnego pod kontrolą USG, lub też przez skórę pod kontrolą tomografii komputerowej bądź USG. Przed umieszczeniem sond zabieg planowany jest z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania bazującego na badaniach obrazowych pacjenta (tomografia komputerowa lub rezonans magnetyczny). Planowanie leczenia odbywa się w trzech wymiarach. W trakcie zabiegu generator NanoKnife wytwarza serię mikrosekundowych impulsów elektrycznych w celu otwarcia „porów” w błonach komórkowych. Impulsy elektryczne są generowane w odpowiedniej fazie rytmu serca, tak aby nie powodować zaburzeń jego pracy. Nad synchronizacją  generatora z rytmem serca czuwa urządzenie AccuSync będące częścią wyposażenia. W wyniku zastosowania odpowiedniego napięcia następuje otwarcie porów oraz nieodwracalne uszkodzenie komórek, które obumierają, a ich pozostałości usuwane są przez układ chłonny. Usuwanie pozostałości komórek nowotworowych przez układ chłonny pozwala na immunizację pacjenta na własne komórki nowotworowe i zapewnia lepsze wyniki. Komórki niecałkowicie uszkodzone stają się bardziej wrażliwe na chemioterapię.

Oczywistą zaletą techniki NanoKnife, w porównaniu np. z radioterapią, jest możliwość powtarzania zabiegów w przypadku zaistnienia takiej konieczności.

Ta innowacyjna metoda była stosowana w leczeniu nieresekcyjnych przypadków raka trzustki, wątroby, prostaty, nerek i płuc. Do dnia dzisiejszego zabieg NanoKnife wykonano u ponad 3000 chorych na całym świecie. Dodatkowo możliwe jest leczenie niesłychanie trudnych wznów nowotworów w obrębie węzłów chłonnych i wznów miejscowych po niedoszczętnym leczeniu operacyjnym, np. raka jelita grubego, raka żołądka czy też raka dróg żółciowych.

Niewątpliwymi zaletami metody są:

  •   brak oddziaływania termicznego na leczone tkanki, a więc zmniejszenie niepożądanych uszkodzeń;
  •   możliwość wykonywania ablacji w pobliżu dużych naczyń krwionośnych oraz w trudnych lokalizacjach;
  •   szybkość i precyzja – mniejsze ryzyko powikłań, oszczędność dla szpitala;
  •   minimalne dolegliwości bólowe dla pacjenta.

 W trakcie badań dopuszczających do użycia tę technikę stwierdzono, że u chorych poddanych zabiegowi NanoKnife, w przypadku raka trzustki, w porównaniu z dotychczasowym standardowym leczeniem doszło do:

  1.   wydłużenia czasu do wystąpienia wznowy miejscowej;
  2.   wydłużenia czasu do wystąpienia przerzutów odległych;
  3.   wydłużenia przeżycia całkowitego.

Autor opracowania:

dr n. med. Maciej Chwaliński – chirurg onkolog, Szpital św. Elżbiety

Aktualności

Zobacz aktualności

Kadra

 dr n. med. Wojciech Rogowski
dr n. med. Wojciech RogowskiOnkolog/Urolog

Do pobrania

Kwalifikacje do zabiegu Nanoknife

Pobierz dokument

Cennik

Zachęcamy do zapoznania się z cenami świadczonych usług.

nazwa usługi cena
konsultacja chirurga onkologa 200
LAPAROTOMIA ZWIADOWCZA – DO NANOKNIFE 13000
NANO KNIFE TRZUSTKA 49000
NANOKNIFE PROSTATA 45000
NANOKNIFE WĄTROBA 49000

Galeria

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć placówki

Nasi partnerzy