Przy przyjęciu do szpitala pacjent powinien posiadać:

  • dowód osobisty
  • ważne skierowanie do szpitala lub specjalisty
  • dokumentację medyczną dotycząca poprzedniego leczenia: karty informacyjne, aktualne wyniki badań laboratoryjnych, USG, RTG itp.