lekarz neurochirurg

Długoletni Pracownik Kliniki Neurochirurgii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – Asystent, Starszy asystent, Adiunkt, Dr hab n. med.

Pracownik, nauczyciel akademicki – mianowany – II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Wydziału Nauczania w Języku Angielskim. Konsultant w wielu szpitalach i klinikach.

Wyszkolenie zawodowe staże krajowe i zagraniczne. Podczas operacji zapewnione monitoring neurofizjologiczny oraz mikrochirurgia (mikroskop, mikronarzędzia, minimalna inwazyjność).
Praca w Prywatnej Klinice Neurochirurgii i Chirurgii Kręgosłupa. Indywidualna kwalifikacja.

 1. Wyszkolenie w zakresie chirurgii naczyniowej, zakres operacji: klipsowanie tętniaków tętnic mózgowych, mikrochirurgiczne dostępy, technika mikroskopowa, mikrochirurgiczne leczenie naczyniaków mózgowia około 1000 operacji. Dodatkowe doświadczenie związane z operacjami tętniaków poprzednio poddanych embolizacji (coiling) oraz naczyniaków poddanych metodzie klejenia. Doświadczenie zostało także udokumentowane publikacjami.
 2. Chirurgia podstawy czaszki, różne dostępy, operacje guzów, guzy kąta mostowo -móżdżkowego. Doświadczenie we współpracy interdyscyplinarnej z Kol. Laryngologami i Chirurgami szczękowymi. Możliwość operacji interdyscyplinarnych.
 3. Chirurgia kręgosłupa, bardzo dobre wyszkolenie i przygotowanie – operacje po urazach kręgosłupa – różnych- obejmujących różne odcinki, operacje w chorobie degeneracyjnej kręgosłupa, dyskopatiach (implanty, stabilizacje). Metody minimalnie inwazyjne. Odcinki szyjny, piersiowy i lędźwiowy. Operacje w mikroskopie operacyjnym, minimalna inwazyjność
 4. Operacje onkologiczne oponiaki, operacje i reoperacje glejaków mózgowia. Zapewniony monitoring
 5. Operacje guzów kanału kręgowego. Zapewniony monitoring.
 6. Operacje nerwów obwodowych i guzów nerwów obwodowych, także interdyscyplinarne zespoły. Zapewniony monitoring.
 7. Zespół Arnold -Chiari, konsultacje, diagnostyka oraz leczenie operacyjne. Odbarczenie.
 8. Operacje guzów przerzutowych mózgu i kręgosłupa, także leczenie w operacyjnych zespołach interdyscyplinarnych z innymi specjalistami.
 9. Operacje po przebytych urazach, rekonstrukcje przy użyciu materiałów egzogennych.
 10. Operacje Coccygodynii ( kość krzyżowa )

Praca w prywatnym sektorze usług medycznych, operacje – szpitale: Prywatna Klinika Neurochirurgii           i Chirurgii Kręgosłupa – Szpital Św. Elżbiety w Warszawie.

Operacje kręgosłupa dyskopatii lędźwiowej i dyskopatii szyjnej są wykonywane w technice mikroskopowej co powoduje dokładną wizualizację pola operacyjnego i w sposób bardzo istotny zmniejsza ryzyko pojawienia się nawrotowych przepuklin dyskowych. Operacje charakteryzują się bardzo niskim ryzykiem, minimalną inwazyjnością, mniejszym ryzykiem nawrotowych przepuklin w porównaniu z endoskopią oraz lepszą skutecznością odbarczeń nerwów. Mikrochirurgiczne zabiegi operacyjne dyskopatii to szerszy zakres koniecznego odbarczenia przy zachowaniu minimalnej inwazyjności.

Jestem zdania i potwierdzam opinie innych kolegów z zagranicy, że lepiej jest przeprowadzić leczenie operacyjne minimalnie inwazyjne w mikroskopie – z czasem pobytu około 1.5 doby w szpitalu po operacji aniżeli ryzykować !!!!!! powikłania stosowania leków tzw. NLPZ (uszkodzenie wątroby, żoładka, jelit, serca oraz układu krwiotwórczego.  Leki te nie leczą dyskopatii !!!!  

Wykonywane zabiegi w zakresie kręgosłupa to:

 • Operacje dyskopatii szyjnej, piersiowej i lędźwiowej w technice mikroskopowej.
 • Najnowsze techniki w chirurgii kręgosłupa szyjnego w kontroli mikroskopowej, stabilizacje, protezy trzonów, ruchome dyski szyjne (TCDR) oraz nieruchome implanty (cages).
 • Operacje guzów kanału kręgowego w technice mikroskopowej (nerwiaki, oponiaki).
 • Operacje syryngomyelii rdzenia
 • Dostępy przednie do kręgosłupa wymagające wertebrektomii, sztucznego trzonu – protezy trzonu i stabilizacji przedniej.  W odcinku lędźwiowym w zespole z chirurgiem naczyniowym.
 • Stabilizacje pourazowe i odbarczenia w złamaniach kręgosłupa piersiowego, szyjnego i lędźwiowego. Podawanie cementu do trzonów.
 • Implanty międzytrzonowe w chorobach zwyrodnieniowych kręgosłupa lędźwiowego tzw. PLIF, TLIF wraz ze stabilizacją transpedicularną.
 • Stabilizacja tylna, międzywyrostkowa w dyskopatii lędźwiowej i zespole po nukleotomii, implant międzywyrostkowy (DIAM, In Swing).
 • Leczenie – cementowanie kręgosłupa w osteoporozie
 • Operacje zespołu Arnold Chiari
 • Minimalnie inwazyjne operacje kości krzyżowej kręgosłupa, operacje zespołu bólowego Coccygodynii w silnych zespołach bólowych miednicy i pośladków uniemożliwiających normalne siedzenie i pracę w pozycji siedzącej. Dolegliwość wymaga przeprowadzenia diagnostyki proktologicznej.