• absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalista urologii, posiada prestiżowy tytuł FEBU
  • specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu chorób urologicznych, zwłaszcza z zastosowaniem technik laparoskopowych
  • jest członkiem Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Urologicznego, a także autorem i współautorem kilkudziesięciu publikacji urologicznych
  • uczestniczy w badaniach klinicznych dotyczących leczenia raka pęcherza moczowego i raka gruczołu krokowego