• doktor nauk medycznych, zajmuje się przede wszystkim zajmuje się urologią rekonstrukcyjną
  • adiunkt Kliniki Urologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, sekretarz Sekcji Urologii Onkologicznej Polskiego Towarzystwa Urologicznego, delegat PTU do European Board of Urology
  • stypendysta Europejskiego Towarzystwa Urologicznego, odbył staż w University Collage Hospital w Londynie
  • autor lub współautor kilkudziesięciu artykułów i doniesień zjazdowych