• absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w trakcie specjalizacji w dziedzinie urologii
  • doświadczenie zdobywał m.in. w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie przy ul. Szaserów, szpitalu klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Maladze oraz Klinice Urologii Szpitala Uniwersyteckiego we Freiburgu
  • członek Polskiego (PTU) i Europejskiego (EAU) Towarzystwa Urologicznego
  • uczestnik wielu kursów i szkoleń z zakresu urologii