Poradnia kardiologiczna

Poradnia świadczy usługi z zakresu diagnostyki, profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego. Opieką objęci są pacjenci z chorobą niedokrwienną serca, z nadciśnieniem tętniczym, z wrodzonymi i nabytymi wadami serca, zaburzeniami przewodzenia i rytmu serca oraz z chorobami mięśnia sercowego.

Zakres usług

  • konsultacje kardiologiczne
  • diagnostyka i leczenie pacjentów z chorobami układu krążenia, zespołami sercowo-płucnymi
  • profilaktyka choroby wieńcowej i nadciśnieniowej
  • kontynuacja leczenia pacjentów z chorobami układu krążenia

W ramach przychodni wykonywane są badania wraz z opisem:

  • echokardiografia
  • próba wysiłkowa
  • 24-godzinne monitorowanie EKG metodą Holtera
  • 24-godzinne monitorowanie ciśnienia tętniczego metodą Holtera

Lekarze

JEDNOSTKI
Przychodnia
Szpital
Diagnostyka
OŚRODKI
Ośrodek Proktologii
Ośrodek Bariatrii
Ośrodek NanoKnife
Ośrodek Chirurgii Plastycznej
Ośrodek Instytutu Mikroekologii
Ośrodek Chorób Kręgosłupa
Powrót