Diagnostyka i  leczenie chorób i zaburzeń psychicznych; psychotycznych, nerwicowych, lękowych, adaptacyjnych, somatyzacyjnych, otępień, zespołu wypalenia zawodowego, depresji sezonowej, depresji poporodowej, depresji endogennej, choroby afektywnej dwubiegunowej, otępień, Zespołu stresu pourazowego, zaburzeń snu, zaburzeń sfery seksualnej i relacji partnerskich.

 • Problemy ze snem często są symptomem innych zaburzeń psychicznych i wymagają dogłębnej diagnozy poprzedzonej poszerzonej wywiadem psychiatrycznym.
 • Nadużywanie alkoholu bywa metodą „ samoleczenia „ smutku, napięcia związanego z przeciążeniem praca zawodową, odreagowywania napięcia.
 • Problemy z koncentracją, poczucie niewydolności w pracy zawodowej ,drażliwość ,mogą świadczyć o nerwicowym podłożu problemów.
 • Przewlekły brak radości, ciągłe znużenie, brak energii, nadmierna senność, bądź krótki, płytki sen , zmartwianie się banalnymi problemami ,poczucie niekompetencji spadek libido  mogą być zwiastunami
 • Napadowe kołatania serca, powtarzające się biegunki, bóle brzucha, bóle głowy, epizody zasłabnięcia, przy dobrych wynikach badań mogą świadczyć o nerwicowym charakterze zaburzeń.
 • Wybuchy złości, nieadekwatne reakcje emocjonalne, autoagresja powinny być diagnozowane bo bywają maską depresji.
 • Uczucie duszności , osłabienie, kojarzące się z przebywaniem w galeriach handlowych, kościele i innych ograniczonych przestrzeniach powinny być diagnozowane bo mogą być  objawami lęku
 • Wypalenie zawodowe, spadek motywacji, sytuacje trudne, konflikty w środowisku zawodowym
 • Relacje korporacyjne

Propozycje leczenia uzgadniamy szczegółowo z pacjentem dopasowując model terapii do osobistych poglądów, sposobu życia, pracy, aktywności hobbystycznej, istniejących obciążeń chorobami somatycznymi .Uwzględniamy w doborze leków obsługę urządzeń i pojazdów mechanicznych, wpływ na sferę popędową ,a także interakcje ze stosowanymi przewlekle przez pacjenta preparatami .Każda wizyta w Poradni wiąże się z badaniem aktualizującym stan zdrowia psychicznego. Gwarantujemy dyskrecję- nikt poza pacjentem nie ma wglądu w dostępna dokumentacje medyczną i przebieg leczenia.

Oferujemy dostęp do wykwalifikowanej kadry, dysponującej bogatym  doświadczeniem zawodowym i proponujemy leczenie nowoczesnymi metodami farmakologicznymi oraz holistycznym wglądem w sytuację zdrowotną, osobistą, zawodową pacjenta.

Czym się zajmujemy;

 • badanie stanu zdrowia psychicznego
 • szczegółowa diagnoza psychiatryczna
 • poszerzona diagnoza psychologiczna
 • leczenie farmakologiczne
 • badania testowe
 • terapia indywidualna
 • wywiady zawodowe z użyciem narzędzi statystycznych
 • diagnozowanie źródeł występowania problemów zawodowych
 • opracowywanie indywidualnych metod postępowania w sytuacjach trudnych
 • działania korekcyjne
 • wydawanie zaświadczeń o stanie zdrowia dla potrzeb medycyny pracy
 • wydawanie zaświadczeń dla osób ubiegających się o posiadanie broni  i materiały wybuchowe
 • wydawanie zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy
 • wydawanie zaświadczeń dla potrzeb sądowych ,procedury ubezwłasnowolnienia
 • wydawanie zaświadczeń o zdolności do czynności prawnych, w tym testamentowych

Lekarze