Oddział anastezjologii i intensywnej terapii

Oddział zapewnia monitorowanie funkcji życiowych i leczenie pacjentów obciążonych oraz wymagających specjalistycznej opieki w okresie pooperacyjnym (POOP). Jednostka jest niezbędnym zapleczem dla poradni szpitalnej oraz Oddziału Onkologii Klinicznej w przypadku wystąpienia zagrażających życiu powikłań po leczeniu onkologicznym. Personel oddziału sprawuje ponadto opiekę nad pacjentami oddziału pooperacyjnego, gdzie połowa z 10 łóżek odpowiada standardowi OAiIT-u. Na oddziale OAiIT znajduje się 6 w pełni wyposażonych stanowisk, w tym jedno umieszczone w wydzielonej izolatce.

Zakres usług

  • konsultacje anestezjologiczne
  • leczenie pacjentów w stanach zagrożenia życia – reanimacje i interwencje
  • przygotowanie chorego do planowych i nagłych operacji
  • podanie każdego rodzaju znieczuleń
  • terapia p/bólowa i opieka pooperacyjna
  • prowadzenie właściwej terapii p/bólowej u wszystkich chorych poddanych zabiegom operacyjnym

Lekarze

JEDNOSTKI
Przychodnia
Szpital
Diagnostyka
OŚRODKI
Ośrodek Proktologii
Ośrodek Bariatrii
Ośrodek NanoKnife
Ośrodek Chirurgii Plastycznej
Ośrodek Instytutu Mikroekologii
Ośrodek Chorób Kręgosłupa
Powrót