Oddział zapewnia profesjonalną opiekę pacjentom z zaostrzeniem chorób przewlekłych oraz wymagających pilnej diagnostyki, m. in. z powodu z problemów kardiologicznych, diabetologicznych, pulmonologicznych i pokarmowych. Jednostka prowadzi działalność diagnostyczną w oparciu o wyniki badań laboratoryjnych i obrazowych oraz udziela  wszystkich niezbędnych porad i konsultacji lekarskich. Opinie lekarzy chorób wewnętrznych są niezbędne do oceny całościowego stanu zdrowia pacjenta i do podjęcia skutecznej terapii, zarówno tej zachowawczej jak i operacyjnej.

Lekarze