Ośrodek Endoprotezoplastyki Pierwotnej i Rewizyjnej, Technik Miniinwazyjnych i Rekonstrukcyjnych Narządu Ruchu

Misją oddziału jest leczenie pacjentów cierpiących z powodu zmian zwyrodnieniowych, deformacji wrodzonych i pourazowych oraz urazów układu kostno-stawowego. Głównymi obszarami działalności jednostki są:

 • endoprotezoplastyka stawów technikiami miniinwazyjnymi i standardowymi (wszczepianie endoprotez stawów),
 • operacje rewizyjne po endoprotezoplastykach (wymiana zużytych, zniszczonych lub obluzowanych implantów, złamania okołoprotezowe),
 • chirurgia mini-inwazyjna i klasyczna stawu skokowego i stopy,
 • chirurgia artroskopowa w pełnym zakresie,
 • leczenie urazów sportowych,
 • korekcja deformacji i wydłużanie kończyn metodą Ilizarowa,
 • chirurgia kręgosłupa (również chirurgia onkologiczna),
 • chirurgia ręki w ograniczonym zakresie,
 • leczenie urazów narządu ruchu.

Na oddziale pracuje doskonale wyszkolony zespół lekarsko-pielęgniarski z wieloletnim doświadczeniem klinicznym w technikach miniinwazyjnych i artroskopowych. Oprócz działalności terapeutycznej, w ramach jednostki prowadzone są międzynarodowe i krajowe szkolenia oraz kursy praktyczne „chirurg-chirurg” dla lekarzy specjalistów ortopedii z zakresu technik miniinwazjnych i artroskopowych.

Oddział posiada nowocześnie wyposażone sale operacyjne i stosuje innowacyjne techniki operacyjne:

 • przedni dostęp miniinwazyjny do implantacji endoprotez stawu biodrowego,
 • techniki miniinwazyjne w protezoplastyce stawu kolanowego,
 • endoprotezoplastykę stawu ramiennego,
 • miniinwazyjną przezskórną korekcję palucha koślawego i przodostopia (jako jedyny ośrodek w Polsce),
 • operacje rewizji i wymiany endoprotez,
 • leczenie konfliktu panewkowo-udowego stawu biodrowego,
 • operacje artroskopowe z zastosowaniem hodowli i przeszczepów chrząstki stawowej oraz zastosowaniem auto- i allograftów,
 • terapie komórkami macierzystymi,
 • korekcje deformacji i wydłużanie kończyn metodą Ilizarowa,  
 • operacje miniinwazyjne kręgosłupa.

Współpraca z Oddziałem Onkologii Klinicznej zapewnia pacjentom możliwość szybkiej interwencji chirurgicznej w przypadku zmian nowotworowych w obrębie kręgosłupa.

Doświadczenia oddziału w stosowaniu wymienionych technik oraz realizacja programów „Fast Recovery” pozwalają na skrócenie czasu hospitalizacji pacjentów i umożliwiają im szybki powrót do aktywności fizycznej oraz zawodowej.

Pacjenci mają zapewnioną wczesną rehabilitację podczas pobytu na oddziale oraz pomoc w okresie pooperacyjnym w ośrodkach współpracujących ze Szpitalem (współpracujemy z Centrum Medycyny Sportowej przy ul. Wawelskiej)

Zakres usług

 • endoprotezoplastyka (wszczepianie endoprotez) stawów: biodrowego, kolanowego, ramiennego, łokciowego, skokowego, małych stawów ręki
 • operacje wymiany endoprotez
 • operacyjne leczenie deformacji stawu skokowego i stopy (płaskostopie, deformacje palców, zmiany zwyrodnieniowe)
 • chirurgia miniinwazyjna palucha koślawego i palców stopy – nowość w Polsce
 • operacyjna korekcja deformacji kończyn górnych i dolnych metodą Ilizarowa
 • operacyjne leczenie chorób kręgosłupa (dyscektomia, stabilizacja, plastyka kręgów także w obrębie kręgosłupa szyjnego)
 • operacyjne leczenie następstw urazów (niestabilność stawu, zaburzenie osi kończyny, uszkodzenia ścięgien)
 • chirurgia artroskopowa w pełnym zakresie
 • operacyjne leczenie zespołów uciskowych w obrębie nerwów obwodowych (cieśń kanału nadgarstka, stępu, nerwu łokciowego)
 • terapia czynnikami wzrostu i komórkami macierzystymi
 • chirurgia ręki w ograniczonym zakresie (zespoły uciskowe, zmiany zwyrodnieniowe, choroba Dupuytrena, zespoły pochewkowo-ścięgniste)

Lekarze