Warszawski Ośrodek Leczenia Przepuklin

O ośrodku leczenia przepuklin

Jesteśmy nowoczesną placówką medyczną wyspecjalizowaną w operacjach naprawczych przepuklin powłok jamy brzusznej, w szczególności – przepuklin pachwinowych, udowych, pępkowych, pooperacyjnych i przepuklin kresy białej.

Czym się wyróżniamy?

Wszystkie operacje w Warszawskim Ośrodku Leczenia Przepuklin wykonywane są przez wysoko wykwalifikowanych doświadczonych specjalistów, z wykorzystaniem najnowocześniejszych zdobyczy medycyny.

W większości przypadków operacje te przeprowadzane są technikami beznapięciowymi z użyciem nowoczesnych syntetycznych siatek, które mają na celu wzmocnienie miejsca operowanego. Operacje mogą być wykonywane technikami laparoskopowymi lub klasycznymi, tzw. otwartymi. Stosujemy nowoczesne siatki płaskie lub przestrzenne (częściowo wchłaniane lub niewchłanialne) oraz siatki wyposażone w system mocowania do tkanek.

Typ siatki oraz rodzaj techniki operacyjnej dobierany jest indywidualnie do każdego pacjenta, w zależności od rodzaju przepukliny oraz stanu zdrowia i preferencji pacjenta.

Dlaczego warto?

Zastosowanie w chirurgii przepuklin siatek oraz beznapięciowych technik operacji – szczególnie laparoskopowych – jest korzystne dla pacjentów ze względu na zdecydowanie mniejsze nasilenie bólu pooperacyjnego, szybszy powrót do aktywności i pracy. W porównaniu do metod napięciowych, w których nie wykorzystuje się siatek, notuje się również niewielki odsetek nawrotów.

Czas rekonwalescencji jest indywidualny u każdego pacjenta – zależy głownie od rodzaju operacji i znieczulenia oraz zdolności chorego do tolerancji bólu i dyskomfortu wywołanych przez operację. W większości przypadków szwy skórne usuwa się w 7-8 dobie po operacji, powrót do pracy niewymagającej dużego wysiłku fizycznego jest możliwy po upływie około 7-10 dni. Samochód można prowadzić po około 7 dniach. Ćwiczenia fizyczne i średnio ciężka praca najczęściej są bezpieczne po 2-4 tygodniach, a sport wyczynowy i praca związana z dźwiganiem ciężarów – po 4-6 miesiącach od operacji.

Jak się z nami skontaktować?

Szczegółowe informacje na temat zabiegów w Warszawskim Ośrodku Leczenia Przepuklin można uzyskać pod numerem telefonu 22 120 20 36, 22 542 06 00 lub mailowo pod adresem szpital@szpitalse.pl. Skontaktuj się z nami i dowiedz się, w jaki sposób możemy Ci pomóc!

Konsultacje:

wtorek: od 16:00

Przepuklina pachwinowa

Przepuklina pachwinowa objawia się obecnością wyczuwalnego guzka w okolicy pachwiny, a także towarzyszącym mu bólem, pieczeniem oraz dyskomfortem. Objawy te mogą być obecne stale albo pojawiać się lub nasilać przy wysiłku fizycznym kaszlu czy kichaniu.

Przepuklina pachwinowa jest najbardziej powszechnie występującą przepukliną, która częściej dotyczy mężczyzn niż kobiet, a to ze wyglądu na różnice w budowie anatomicznej ciała.

Obecnie w leczeniu przepuklin pachwinowych stosuje się m.in. beznapięciowe metody klasyczne – otwarte i laparoskopowe. Wśród tych pierwszych najpopularniejsza jest metoda Lichtensteina, a wśród metod laparoskopowych – technika TEP oraz TAPP.

Czytaj więcej

Przepukliny brzuszne

(kresy białej, pępkowa, pooperacyjna)

Przepuklina brzuszna powstaje na skutek nieprawidłowego przemieszczenia się zawartości jamy brzusznej. Przemieszczenie to może następować poprzez naturalne miejsca zmniejszonej oporności, takie jak pępek czy też w obszarze blizny pooperacyjnej.

Przepuklina brzuszna to uwypuklenie otrzewnej (błony wyścielającej jamę brzuszną) – do tego uwypuklenia przemieszczają się narządy jamy brzusznej i jelito cienkie. Objawem przepukliny brzusznej jest uwypuklenie zwiększające swoje rozmiary podczas kaszlu.

Najpoważniejszym powikłaniem u chorych z przepukliną jest uwięźnięcie w niej pętli jelitowej i martwica jelita prowadząca do zapalenia otrzewnej – wówczas konieczne jest wykonanie operacji w trybie pilnym. Ze względu na ryzyko uwięźnięcia, zalecane jest operowanie przepukliny zanim dojdzie do tego powikłania.

Czynnikiem zwiększającym ryzyko wystąpienia przepukliny brzusznej jest zaburzenie syntezy i dojrzewania kolagenu (głównego białka tkanki łącznej). Powstawaniu przepuklin sprzyja także wzmożone parcie związane z działaniem tłoczni brzusznej obserwowane u chorych z przerostem prostaty, chorobami jelita grubego i chorobami płuc związanymi z przewlekłym kaszlem. Ponadto zwiększone ryzyko stwierdza się u osób palących papierosy i wykonujących ciężką pracę fizyczną.

Przepuklina pępkowa częściej występuje u kobiet i może mieć związek z przebytą ciążą, otyłością lub wodobrzuszem. Przepukliny mogą powstawać także w środkowej części jamy brzusznej powyżej pępka – takie przepukliny nazywamy przepuklinami kresy białej. Występują one trzy razy częściej u mężczyzn. U 5-10% chorych po zabiegu operacyjnym w zakresie jamy brzusznej (zabieg metodą otwartą) stwierdza się przepuklinę w bliźnie pooperacyjnej. Najczęściej przepuklina taka powstaje w ciągu pierwszych 6 miesięcy po operacji, a jej powstanie może być związane np. z zakażeniem rany operacyjnej, otyłością, długotrwałym leczeniem sterydami, cukrzycą czy przewlekłym nieżytem dróg oddechowych.

Czytaj więcej

Kadra

dr n. med. Konrad Pielaciński
dr n. med. Konrad PielacińskiChirurgia Onkologiczna i Chirurgia Ogólna