Onkolog kliniczny specjalizujący się w nowotworach urologicznych, specjalista chorób wewnętrznych, chemioterapii nowotworów, onkologii klinicznej

Doświadczenie zawodowe

 • Centrum Onkologii-Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie, Kierownik Oddziału Zachowawczego w Klinice Nowotworów Układu Moczowego
 • Europejskie Centrum Zdrowia Otwock
 • Klinika Urologii Ogólnej, Czynnościowej i Onkologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Osiągnięcia naukowe / certyfikaty, kursy, szkolenia

 • certyfikat Europejskiego Towarzystwa Onkologów Medycznych
 • Członek Rady Naukowej Fundacji „Wygrajmy Zdrowie” im. Prof. Grzegorza Madeja, wspierającej chorych z nowotworami urologicznymi
 • Członek Grupy Urologicznej Europejskiej Organizacji do Badań i Leczenia Nowotworów, Oficer Polskiego Biura EORTC

Zakres usług

 • konsultacje onkologiczne chorych z nowotworami układu moczowego
 • chemioterapia nowotworów urologicznych
 • prowadzenie badań klinicznych w dziedzinie onkologii urologicznej

Towarzystwa naukowe

 • Europejskie Towarzystwo Onkologów Medycznych
 • Amerykańskie Towarzystwo Onkologów Klinicznych
 • Polska Unia Onkologii