Menu Zamknij

Pozostałe badania

W Szpitalu św. Elżbiety możesz wykonać również następujące badania diagnostyczne:

  • Holter
  • Testy wysiłkowe
  • EKG
  • Nieinwazyjna Koronarografia

Badanie holterowskie wykonywane jest po to, żeby ocenić aktywność serca w ciągu całej doby. Ta metoda umożliwia rejestrację zaburzeń rytmu i przewodnictwa, ocenę pracy rozrusznika serca oraz nieprawidłowości dotyczące ukrwienia mięśnia sercowego. Urządzenie jest niewielkie, więc umożliwia normalną aktywność życiową ze sportem i snem włącznie.

Niezbędne jest skierowanie od lekarza

Przygotowanie do testu wysiłkowego

W dniu badania pacjent zażywa wszystkie zalecane przez lekarza leki.

Prosimy o zgłoszenie się około 20 minut przed testem.

Ubranie nie powinno ograniczać możliwości szybkiego marszu, należy przynieść obuwie sportowe na zmianę lub grube skarpetki.
Mężczyźni proszeni są – o ile to konieczne – o ogolenie klatki piersiowej.
Uprasza się o nie stosowanie kremów i balsamów nawilżających na skórę klatki piersiowej w dniu badania.
W Szpitalu św. Elżbiety do testów wysiłkowych wykorzystujemy cykloergometr.

Elektrokardiogram zwyczajowo nazywany EKG jest to zarejestrowana elektryczna aktywność serca za pomocą elektrod zamocowanych na skórze klatki piersiowej. Badanie EKG pozwala na ocenę rytmu i częstości pracy serca oraz pozwala na wykrycie uszkodzenia mięśnia sercowego u osób, które przeszły lub właśnie przechodzą zawał serca.

Zapraszamy do skorzystania z oferty innowacyjnego, mało inwazyjnego badania koronarografii TK, która pozwala m.in. zdiagnozować bezobjawową miażdżycę tętnic wieńcowych. W Szpitalu Św. Elżbiety badanie wykonuje doświadczony zespół kardiologów i radiologów.

Koronarografia TK to badanie wykorzystujące nowoczesną metodę obrazowania, jaką jest tomografia komputerowa. Podczas tomografii komputerowej możliwe jest uzyskanie o wiele dokładniejszych i lepszych jakościowo obrazów poszczególnych struktur anatomicznych przy zdecydowanej redukcji potrzebnego do tego promieniowania rentgenowskiego. W porównaniu do tradycyjnej koronarografii, która wymaga m.in. hospitalizacji, nakłuwania tętnic oraz unieruchomienia po badaniu, koronarografia TK jest o wiele mniej inwazyjna, bezbolesna i bardziej bezpieczna. Pacjent już po kilkudziesięciu minutach może wrócić do domu, rzadziej występują też powikłania.

Koronarografia TK – wskazania

Do wskazań do wykonania koronarografii TK zalicza się:

  • profilaktyka i diagnostyka bezobjawowej miażdżycy tętnic (szybkie wykrycie choroby umożliwia wdrożenie odpowiedniego leczenia i obniżenie ryzyka sercowo-naczyniowego),
  • diagnostyka choroby wieńcowej
  • planowane operacje u osób z wadami zastawkowymi,
  • niemożliwość lub brak zgody pacjenta na wykonanie tradycyjnej koronarografii.

Dlaczego warto?

Koronarografia TK w szpitalu Św. Elżbiety wykonywana jest przez zespół doświadczonych kardiologów oraz radiologów. Wynik każdego badania jest interpretowany w kontekście klinicznym oraz konsultowany przez prof. Cezarego Kępka i prof. Mariusza Kruka – wybitnych kardiologów interwencyjnych o największym w Polsce doświadczeniu w tej dziedzinie. Zapewniamy profesjonalną, kompleksową opiekę – od wstępnej kwalifikacji kardiologicznej aż do podjęcia decyzji klinicznej, co umożliwia skrócenie czasu diagnostyki oraz minimalizację ryzyka i kosztów.

Koszt nieinwazyjnej koronarografii TK to 1200 zł – cena obejmuje zarówno samo badanie, jak i hemodynamiczną konsultację kardiologiczną oraz kwalifikację do przeprowadzenia badania. Badanie wymaga podania kontrastu, którego koszt wynosi dodatkowo 200 zł. Uwaga! Podanie kontrastu wymaga wcześniejszego kontrolnego badania poziomu kreatyniny oraz TSH nie później niż na dwa tygodnie przed koronarografią TK.