Rejestracja Online dostępna dla osób korzystających z usług odpłatnie.
Administratorem portalu www.osoz.pl jest KAMSOFT Spółka Akcyjna.