Menu Zamknij

Operacje przepuklin

Jak wynika z badań, problem z różnego rodzaju przepuklinami dotyka nawet 20% ludzkości. Niemal 3/4 chorujących na tę dolegliwość ma rozpoznawaną przepuklinę pachwinową, która u mężczyzn występuje nawet siedem razy częściej, niż u kobiet. Uwzględniając dane medyczne z całego świata, operacja przepukliny stanowi najczęściej wykonywany planowy zabieg chirurgiczny.

Termin przepuklina odnosi się do grupy schorzeń, w przypadku których narządy wewnętrzne lub ich części przemieszczają się w sposób nieprawidłowy, a tym samym znajdują w innym miejscu niż to, związane z naturalnym ich występowaniem. Najczęściej w przypadku przepukliny mamy do czynienia z przemieszczeniem się części jelita grubego lub cienkiego, które znalazło się na zewnątrz jamy brzusznej. Do przemieszczenia dochodzi poprzez otwory pierwotne, takie jak pępek, kanał pachwinowy lub kanał udowy, bądź też poprzez otwory wtórne. Samą przepuklinę dzielimy ponadto na wrodzoną, czyli taką, z którą pacjent przyszedł na świat oraz przepuklinę nabytą – na przykład z powodu urazu, którego pacjent doznał w późniejszym okresie.

Najczęściej przepuklina występuje w okolicach pachwin, pępka lub w miejscu blizny pooperacyjnej. Dość łatwo ją zauważyć – w danym miejscu znajduje się uwypuklenie lub guzek pod skórą pacjenta. Towarzyszy temu odczuwanie bólu, zwłaszcza podczas kaszlu, parcia na mocz lub stolec oraz przy podnoszeniu cięższych przedmiotów. Wspomniany ból może przybierać stopniowo na sile, bądź też mieć charakter ostry i gwałtowny.

Ponieważ przepuklina nie jest w stanie wyleczyć się samoistnie ani nie ma możliwości, żeby uległa zmniejszeniu lub cofnięciu, konieczne jest podjęcie leczenia. Jest to o tyle istotne, że nieleczona przepuklina może powodować coraz silniejszy ból, a w przypadku tzw. uwięźnięcia stanowi bezpośrednie zagrożenie życia, które wymaga natychmiastowej interwencji chirurgicznej. Z tego powodu konieczne jest podjęcie na wczesnym etapie jedynej skutecznej metody leczenia przepukliny – operacji chirurgicznej. W zależności od miejsca wystąpienia przepukliny, może ona jednak przyjąć zupełnie inną formę.

Przepuklina brzuszna charakteryzuje się uwypukleniem otrzewnej. To właśnie tam dochodzi do przemieszczenia się narządów przede wszystkim jelit. W takim przypadku operacja wykonywana jest w znieczuleniu ogólnym, czyli pod narkozą. Zabieg polega na wykonaniu cięcia, poprzez które chirurg dostaje się do jamy brzusznej, Następnie lekarz oddziela worek przepuklinowy bądź nacina go, w celu uwolnienia narządów. W dalszej kolejności powłoki zdrowych tkanek, znajdujących się wewnątrz jamy brzusznej są odpowiednio zszywane, po czym dodatkowo wzmocnione specjalną siatką, która znacznie zmniejsza ryzyko nawrotu przepukliny u pacjenta. Po wszczepieniu siatki następuje precyzyjne zeszycie tkanki podskórnej i skóry, a następnie pacjentowi zostaje założony opatrunek.

W przypadku przepukliny pachwinowej, mosznowej lub udowej zabieg wykonywany jest w znieczuleniu podpajęczynówkowym. Całą operacja trwa zazwyczja od 30 do 60 minut. Lekarz w trakcie zabiegu wszywa płaską niewchłanialną siatkę. Ma ona na celu wzmocnienie ściany kanału pachwinowego, a tym samym powinna zapobiegać nawrotom przepukliny. Pacjent po takim zabiegu powinien przez 4 tygodnie ograniczyć wysiłek fizyczny. Po siedmiu dniach po zabiegu konieczne jest usunięcie szwów, ponadto codziennie w okresie rekonwalescencji należy przemywać ranę roztworem Octeniseptu.

Przepuklina kresy białej to rodzaj przepukliny nadbrzusznej, w przypadku której do wystąpienia przemieszczenia dochodzi się w kresie białej. Miejsce to, z łaciny zwane linea alba, stanowi punkt połączenia mięśni, znajdujących się po obu stronach brzucha. To właśnie tam dochodzi do splotu włókien kolagenowych rozcięgien mięśni brzucha  zarówno prostych, jak i poprzecznych. Przepuklina ta nierzadko powstaje w wyniku ciąży, która osłabia mięśnie brzucha i doprowadza do ich rozejścia.

Rodzaj zabiegu każdorazowo dobierany jest przez chirurga, mając na uwadze stopień zaawansowania przepukliny. Jeśli jej rozmiary są bardzo małe, nierzadko chirurg decyduje się tylko na zszycie wrót przepukliny. Przy większych rozmiarach przepukliny stosuje się zabieg metodą beznapięciową. W miejsce ubytku w powłokach jamy brzusznej, po odprowadzeniu przez chirurga zawartości worka przepuklinowego, wszywana jest – podobnie jak przy wyżej wymienionych operacjach – specjalna siatka, służąca do wzmocnienia mięśni brzucha. Zabieg operacyjny przepukliny kresy białej może być wykonywany w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym, zależnie od stopnia rozległości przepukliny w organizmie pacjenta.

Przepuklina pępkowa pojawia się w sytuacji, kiedy zawartość jamy brzusznej zaczyna się przemieszczać przez pierścień pępkowy. Wówczas worek przepuklinowy, który powstaje w wyniku tej choroby, umiejscowiony jest w okolicy pępka. Najczęściej przepuklina tego typu pojawia się w związku z podwyższonym ciśnieniem w jamie brzusznej, ale jej powodem możę być takżę przewlekłe zatwardzenie, uporczywy kaszel lub ciężka praca fizyczna, wykonywana przez pacjenta. Szczególnie narażone na nią są ponadto osoby z otyłością oraz kobiety w ciąży.
Sama operacja przepukliny pępkowej trwa około 60 minut i wykonywana jest pod narkozą, w znieczuleniu ogólnym. Przesunięte struktury zostają cofnięte do jamy brzusznej, a powłoki brzuszne zostają standardowo wzmocnione specjalną siatką. Istotne jest, by pacjent po zabiegu ograniczył do minimum wysiłek fizyczny w ciągu 4-5 tygodni po zabiegu. Warto także podjąć działania wspierające regenerację organizmu, na przykład spacery oraz jak najszybsze podjęcie pionizacji ciała.