Menu Zamknij

Operacje przepuklin

Jak wynika z badań, problem z różnego rodzaju przepuklinami dotyka nawet 20% ludzkości. Niemal 3/4 chorujących na tę dolegliwość ma rozpoznawaną przepuklinę pachwinową, która u mężczyzn występuje nawet siedem razy częściej, niż u kobiet. Uwzględniając dane medyczne z całego świata, operacja przepukliny stanowi najczęściej wykonywany planowy zabieg chirurgiczny.

Termin „przepuklina” odnosi się do grupy schorzeń, w których przypadku narządy wewnętrzne lub ich części przemieszczają się w nieprawidłowy sposób, a tym samym znajdują w innym miejscu niż to związane z ich naturalnym występowaniem. Najczęściej w przypadku przepukliny mamy do czynienia z przemieszczeniem się części jelita grubego lub cienkiego, które znalazło się na zewnątrz jamy brzusznej. Do przemieszczenia dochodzi poprzez otwory pierwotne, takie jak pępek, kanał pachwinowy lub kanał udowy, bądź też poprzez otwory wtórne. Samą przepuklinę dzielimy ponadto na wrodzoną, czyli taką, z którą pacjent przyszedł na świat oraz przepuklinę nabytą, na przykład z powodu urazu, którego pacjent doznał w późniejszym okresie.

Najczęściej przepuklina występuje w okolicach pachwin, pępka lub w miejscu blizny pooperacyjnej. Dość łatwo ją zauważyć – w danym miejscu, pod skórą pacjenta, znajduje się uwypuklenie lub guzek. Towarzyszy temu odczuwanie bólu, zwłaszcza podczas kaszlu, parcia na mocz lub stolec oraz przy podnoszeniu cięższych przedmiotów. Wspomniany ból może przybierać stopniowo na sile bądź też mieć ostry i gwałtowny charakter.

Ponieważ przepuklina nie ulega samoistnie zmniejszeniu lub cofnięciu, konieczne jest podjęcie leczenia operacyjnego. Jest to o tyle istotne, że nieleczona przepuklina może powodować coraz silniejszy ból, a w przypadku tzw. uwięźnięcia stanowi bezpośrednie zagrożenie życia i wymaga natychmiastowej interwencji chirurgicznej. Z tego powodu konieczna jest jak najszybsza operacja – jest to jedyna skuteczna metoda wyleczenia przepukliny.

W Szpitalu św. Elżbiety operacje przepuklin wykonujemy:

  • w asyście robota medycznego;
  • laparoskopowo;
  • metodą otwartą.

Operacja przepuklin w asyście robota medycznego, jest to najnowsza i najbardziej zaawansowana technika operacyjna tego schorzenia.

Dzięki wizualizacji pola operacyjnego w obrazie trójwymiarowym, 10-krotnemu powiększeniu i niezrównanej precyzji ruchów chirurga dzięki użyciu robota, taka wersja operacji niesie za sobą szereg korzyści dla Pacjenta:

  • zmniejszone dolegliwości bólowe po operacji oraz zminimalizowane ryzyko wystąpienia przewlekłych dolegliwości bólowych;
  • zminimalizowane ryzyko nawrotu przepukliny;
  • krótki 1-2 dniowy pobyt w szpitalu.

Podczas operacji przepuklin w asyście robota medycznego dodatkowo stosujemy nowoczesne siatki samomocujące, które przylegając całą swą powierzchnią do miejsca wymagającego wzmocnienia wykluczają ryzyko przesunięcia się tej siatki a co za tym idzie, również minimalizują ryzyko nawrotu przepukliny czy wystąpienia dolegliwości bólowych związanych z punktowo założonymi szwami stosowanymi przy mocowaniu siatek klasycznych.

W naszym szpitalu operacje przepukliny m.in. pachwinowej, brzusznej oraz pooperacyjnej, w asyście robota wykonuje znakomity chirurg dr n. med. Andrzej Kwiatkowski.

Przepuklina brzuszna charakteryzuje się uwypukleniem otrzewnej. To właśnie tam dochodzi do przemieszczenia się narządów, przede wszystkim jelit. W takim przypadku operacja przepukliny wykonywana jest w znieczuleniu ogólnym, czyli pod narkozą. Zabieg polega na wykonaniu cięcia, poprzez które chirurg dostaje się do jamy brzusznej, Następnie lekarz oddziela worek przepuklinowy bądź nacina go, w celu uwolnienia narządów. W dalszej kolejności powłoki zdrowych tkanek znajdujących się wewnątrz jamy brzusznej są odpowiednio zszywane, po czym dodatkowo wzmacniane specjalną siatką, która znacznie zmniejsza ryzyko nawrotu przepukliny u pacjenta. Po wszczepieniu siatki następuje precyzyjne zszycie tkanki podskórnej i skóry, a następnie pacjentowi zostaje założony opatrunek.

W przypadku przepukliny pachwinowej, mosznowej lub udowej zabieg jest wykonywany w znieczuleniu podpajęczynówkowym. Cała operacja trwa zazwyczaj od 30 do 60 minut. Lekarz w trakcie zabiegu wszywa płaską niewchłanialną siatkę. Ma ona na celu wzmocnienie ściany kanału pachwinowego, a tym samym powinna zapobiegać nawrotom przepukliny. Pacjent po takim zabiegu powinien przez 4 tygodnie ograniczyć wysiłek fizyczny. Po siedmiu dniach od zabiegu konieczne jest usunięcie szwów, a ponadto w okresie rekonwalescencji należy codziennie przemywać ranę roztworem Octeniseptu.

Przepuklina kresy białej to rodzaj przepukliny nadbrzusznej. Miejsce to, z łaciny zwane linea alba, stanowi punkt połączenia mięśni znajdujących się po obu stronach brzucha. To właśnie tam dochodzi do splotu włókien kolagenowych rozcięgien mięśni brzucha, zarówno prostych, jak i poprzecznych. Przepuklina ta nierzadko powstaje w wyniku ciąży, która osłabia mięśnie brzucha i doprowadza do ich rozejścia.

Rodzaj zabiegu jest każdorazowo ustalany przez chirurga, mając na uwadze stopień zaawansowania przepukliny. Jeśli jej rozmiary są bardzo małe, nierzadko chirurg decyduje się tylko na zszycie wrót przepukliny. Przy większych rozmiarach przepukliny stosuje się zabieg metodą beznapięciową. W miejsce ubytku w powłokach jamy brzusznej, po odprowadzeniu przez chirurga zawartości worka przepuklinowego, wszywana jest, podobnie jak przy wyżej wymienionych operacjach, specjalna siatka, służąca do wzmocnienia mięśni brzucha. Operacyjne leczenie przepukliny kresy białej może być wykonane w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym, zależnie od stopnia rozległości przepukliny w organizmie pacjenta.

Przepuklina pępkowa pojawia się w sytuacji, kiedy zawartość jamy brzusznej zaczyna się przemieszczać przez pierścień pępkowy. Wówczas worek przepuklinowy, który powstaje w wyniku tej choroby, jest umiejscowiony w okolicy pępka. Najczęściej przepuklina tego typu pojawia się w związku z podwyższonym ciśnieniem w jamie brzusznej, ale jej powodem może być także przewlekłe zatwardzenie, uporczywy kaszel lub ciężka praca fizyczna wykonywana przez pacjenta. Szczególnie narażone na nią są ponadto osoby z otyłością oraz kobiety w ciąży.

Sama operacja przepukliny pępkowej trwa około 60 minut i jest wykonywana pod narkozą, w znieczuleniu ogólnym. Przesunięte struktury zostają cofnięte do jamy brzusznej, a powłoki brzuszne zostają standardowo wzmocnione specjalną siatką. Istotne jest, by pacjent po zabiegu ograniczył do minimum wysiłek fizyczny przez kolejne 4–5 tygodni. Ważne jest jak najszybsze podjęcie pionizacji ciała i podjęcie działań wspierających regenerację organizmu, np. spacery. Operacja przepukliny prywatnie to dobra opcja, jeśli zależy CI na jak najszybszym wykonaniu zabiegu.