Menu Zamknij

Biopsja fuzyjna prostaty

Biopsja fuzyjna prostaty to najnowocześniejsze badanie diagnostyczne w przypadkbiopsja prostaty fuzyjnau raka prostaty. Pacjent otrzymuje wynik w technologii 3D – fuzję obrazu ultrasonograficznego TRUS i rezonansu magnetycznego. Uzyskany obraz eliminuje ewentualne deformacje wynikające z ruchu tkanek miękkich podczas rezonansu oraz zabiegu biopsji wykonywanych jednocześnie.

Ten innowacyjny zabieg, całkowicie bezpieczny dla Pacjenta, jest wykonywany przezskórnie przez krocze, a nie przez odbyt. Odbywa się w znieczuleniu dożylnym w warunkach szpitalnych i całkowity czas pobytu w szpitalu to ok. 2,5 godziny. Czas oczekiwania na wynik to około 4 tygodnie. Ryzyko powikłań diagnostycznych jest zredukowane do minimum, w tym ryzyko sepsy, jest mniejsze niż 0,01%. Badanie wykonuje dr Stefan W. Czarniecki – Lider Nowoczesnej Diagnostyki, który wykonał już ponad 2000 zabiegów biopsji prostaty.

Biopsja fuzyjna prostaty to badanie, podczas którego pobierane są drobne wycinki z gruczołu prostaty. Pobrane wycinki są następnie oceniane przez doświadczonego patomorfologa pod mikroskopem, często z dodatkiem różnych barwień immunohistochemicznych.

Biopsja fuzyjna prostaty jest biopsją przezkroczową, wykonywaną pod kontrolą obrazu TRUS i rezonansu magnetycznego. Zabieg przeprowadzany przez lekarza urologa lub urologa wraz z radiologiem w asyście pielęgniarki. Biopsja fuzyjna oparta jest o fuzję obrazów wieloparametrycznego rezonansu magnetycznego i USG w czasie rzeczywistym.

Od roku 2015 Europejskie Towarzystwo Urologiczne (EAU) rekomenduje, aby każda powtórna biopsja prostaty przeprowadzana była w oparciu o badanie mpMRI i stwierdzone w nim ewentualne nieprawidłowości. Od 2019 roku Europejskie Towarzystwo Urologiczne (EAU) rekomenduje również, aby każdy Pacjent, u którego rozważane jest wykonanie biopsji prostaty, poddał się wcześniej rezonansowi magnetycznemu prostaty. Rezonans jest wykonywany właśnie pod kątem przeprowadzenia biopsji fuzyjnej.

Celem badania biopsja fuzyjna prostaty jest potwierdzenie lub wykluczenie nowotworu gruczołu krokowego (prostaty). Stosowana jest także w aktywnym nadzorze rozpoznanego już raka prostaty.

Biopsja fuzyjna prostaty pod kontrolą fuzji obrazu TRUS i MRI pozwala na precyzyjną “nawigację” w trakcie jej wykonywania. Wybitna wyższość biopsji fuzyjnej nad zwykłą biopsją TRUS polega na tym, że lekarz korzysta z obrazowania rezonansem magnetycznym prostaty do pobierania wycinków z precyzyjnie określonych, podejrzanych, obszarów. Minimalizuje dzięki temu nad-wykrywalność nowotworów prostaty nieistotnych klinicznie oraz zwiększa wykrywalność nowotworów prostaty istotnych klinicznie, przy jednoczesnej możliwości zmniejszenia liczby pobieranych wycinków.

Połączenie obrazów z badania ultrasonograficznego i rezonansu magnetycznego, jest jednym z najnowocześniejszych narzędzi diagnostycznych w nowoczesnej urologii.

Do najważniejszych korzyści zabiegu biopsji fuzyjnej przezkroczowej należą:

 • Bezbolesna procedura – zabieg odbywa się w znieczuleniu dożylnym,
 • Krótki zabieg – Pacjent spędza maksymalnie 2,5 godz. w szpitalu,
 • Bezpieczna procedura – ryzyko powikłania sepsą stanowi mniej niż 0,01%,
 • Biopsja przezkroczowa – zabieg jest bezpieczniejszy i korzystniejszy dla Pacjenta,
 • Precyzyjny zabieg – pozwala na znacznie większą dokładność trafienia w małe ognisko nowotworowe, dokładność 2-3mm
 • Zaawansowany technologicznie – jako jedyny system fuzji obrazu TRUS i rezonansu magnetycznego Koelis Tritnity pozwala na kompensację deformacji wynikających z ruchu tkanek miękkich podczas zabiegu biopsji z ich nałożeniem na obraz rezonansu,
 • Uzupełnienie wykonania rezonansu magnetycznego – Pacjenci coraz częściej wykonują rezonans magnetyczny prostaty w zgodności z najnowszymi wytycznymi, jednak dopiero dzięki biopsji fuzyjnej mogą w pełni wykorzystać tę diagnostykę,
 • Ekspercki zabieg – biopsja fuzyjna prostaty w Szpitalu św. Elżbiety jest wykonywana przez dr. Stefana W. Czarnieckiego – Lidera Nowoczesnej Diagnostyki, który wykonał ponad 2000 takich zabiegów

Biopsja fuzyjna prostaty przeznaczona jest dla osób, u których:

 • rozważana jest pierwsza biopsja prostaty – od 2019 roku Europejskie Towarzystwo Urologiczne (EAU) rekomenduje, aby każdy Pacjent, u którego rozważane jest wykonanie biopsji prostaty, poddał się wcześniej rezonansowi magnetycznemu prostaty. Rezonans jest wykonywany pod kątem przeprowadzenia właśnie biopsji fuzyjnej.
 • Od roku 2015 Europejskie Towarzystwo Urologiczne (EAU) rekomenduje, aby każda powtórna biopsja prostaty przeprowadzana była w oparciu o badanie rezonansu magnetycznego i stwierdzone w nim ewentualne nieprawidłowości.
 • podwyższony jest wynik stężenia PSA,
 • wynik Badania 4Klub SelectMDx budzi podejrzenie obecności istotnego klinicznie raka stercza,
 • test PCA3 dał wynik dodatni,
 • wykryto nieprawidłowości w badaniu per rectum (badanie palpacyjnie – DRE),
 • we wcześniejszej biopsji miały prawidłowy wynik histopatologiczny, a nadal utrzymuje się podwyższone stężenie PSA lub Badania 4K, SelectMDx lub PCA3,
 • wcześniejsza biopsja nie wykazała komórek nowotworowych, ale stwierdzono komórki o nieprawidłowej budowie.

Pacjenci, u których wykonywana jest biopsja fuzyjna powinni wykonać wcześniej rezonans magnetyczny prostaty.

Powinni również powiadomić lekarza urologa przez wykonaniem zabiegu o:

 • występujących chorobach związanych z krzepliwością krwi,
 • przyjmowaniu leków, które mają wpływ na krzepnięcie krwi,
 • uczuleniach na leki,
 • wszczepionych rozruszniku serca czy sztucznych zastawkach serca.

W celu konsultacji oraz stwierdzenia zasadności wykonania badania, skontaktuj się z nami za pomocą bezpłatnej konsultacji online. Chętnie przeanalizujemy Twoją historię medyczną oraz odpowiemy na wszystkie pytania.

Baza wiedzy