Gastroenterologia

Oddział połączony z pracownią endoskopową stanowi zaplecze diagnostyczne szpitala.  Najwyższej jakości sprzęt diagnostyczny w skojarzeniu z doświadczoną kadrą lekarzy specjalistów pozwala na szybką oraz skuteczną diagnostykę schorzeń przewodu pokarmowego zarówno w trybie ambulatoryjnym, jednodniowym, jak i szpitalnym. Na oddziale jest przeprowadzana diagnostyka i leczenie w oparciu o szeroki wachlarz nowoczesnych technik endoskopowych. Wielodyscyplinarny charakter placówki pozwala na dobranie optymalnego sposobu postępowania – leczenie zachowawcze, chirurgiczne lub endoskopowe. Planowane leczenie obejmuje pacjentów z chorobami zapalnymi przewodu pokarmowego i przewlekłymi chorobami wątroby. Oddział ściśle współpracuje z zespołem chirurgii onkologicznej w zakresie przygotowania pacjentów do leczenia operacyjnego oraz opieki pooperacyjnej.

Zakres usług

  • diagnostyka zmian ogniskowych w wątrobie, między innymi w oparciu o biopsje cienkoigłowe oraz o wysokiej jakości badania obrazowe (tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, ultrasonografia z kontrastem)
  • diagnostyka morfologiczno-kliniczna przewlekłych chorób wątroby
  • polipektomia endoskopowa
  • leczenie kamicy żółciowej przewodowej techniką endoskopową
  • zabiegi rozszerzania i protezowania nienowotworowych oraz nowotworowych zwężeń przewodu pokarmowego
  • leczenie nieswoistych zapalnych chorób jelit
  • diagnostyka i leczenie zespołów złego wchłaniania (np. w przebiegu celiakii)
  • diagnostyka i leczenie utajonych oraz jawnych krwawień do przewodu pokarmowego
  • diagnostyka niedokrwistości wynikającej z chorób przewodu pokarmowego
  • diagnostyka i leczenie przewlekłego zaparcia, biegunki

Lekarze

JEDNOSTKI
Przychodnia
Szpital
Diagnostyka
OŚRODKI
Ośrodek Proktologii
Ośrodek Bariatrii
Ośrodek NanoKnife
Ośrodek Chirurgii Plastycznej
Ośrodek Instytutu Mikroekologii
Ośrodek Chorób Kręgosłupa
Powrót