Menu Zamknij

70. ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO W SZPITALU ŚW. ELŻBIETY

Szanowni Państwo,

 W dniu 1 sierpnia, w 70. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, o godz. 16:00 odprawiona zostanie uroczysta msza święta w kaplicy szpitalnej w intencji poległych powstańców, pacjentów i pracowników szpitala. Po mszy nastąpi wspólne złożenie kwiatów przed pomnikiem poległych na Mokotowie powstańców, znajdującym się u zbiegu ulic Goszczyńskiego i Tynieckiej. Po krótkiej modlitwie, o godzinie 17:00, przy dźwięku warszawskich syren, nastąpi złożenie hołdu wszystkim walczącym w powstaniu.

 Szpital św. Elżbiety to historyczne miejsce na mapie Warszawy. Podczas Powstania Warszawskiego pełnił rolę szpitala powstańczego i został w 90% zburzony. W tym miejscu zginęło wielu powstańców, cywilów, pacjentów oraz pracowników szpitala.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy i zadumy.

„Szpital Sióstr Elżbietanek przy ul. Goszczyńskiego 1, był w czasie okupacji cywilnym szpitalem niemieckim. Liczył około 100 łóżek. Przed wybuchem Powstania, 28 lipca Niemcy ewakuowali szpital. W pierwszych godzinach Powstania został on zajęty przez oddziały pułku „Baszta”. Cały ciężar pomocy rannym wzięła na siebie służba zdrowia „Baszty” i sanitariatu pułkowego. Ulokowano w nim szefostwo sanitarne Obwodu. Szefem Obwodu był ppłk prof. Edward Loth ps. „Gozdawa”. Wobec dużego napływu rannych utworzono kilka polowych filii szpitala, przy ul. Pilickiej, Lenartowicza i Puławskiej, łącznie na ok. 200 łóżek.
Od 13 sierpnia szpital zaczął być systematycznie ostrzeliwany z ciężkiej artylerii. Rannych zniesiono na niższe kondygnacje i założono nową filę szpitala przy ul. Malczewskiego. Ciężkie bombardowania i ostrzał artyleryjski miały miejsce 20 sierpnia. 29 sierpnia, mimo oznakowania szpitala flagami Czerwonego Krzyża, szpital został ostrzelany przez czołgi i bombardowany z powietrza. Piloci ostrzeliwali z broni pokładowej personel i powstańców wynoszących rannych z bombardowanego budynku. Zginęło tego dnia kilkadziesiąt osób. Uratowanych rannych umieszczono głównie w gmachu sióstr franciszkanek przy ul. Misyjnej 7. Szpital działał do końca obrony Mokotowa. W ruinach szpitala, w niezawalonych piwnicach urządzono punkt opatrunkowy. 25 września Niemcy zajęli ruiny Szpitala Sióstr Elżbietanek wraz z sąsiednimi pomieszczeniami przepełnionymi rannymi.”

Z materiałów:Stowarzyszenia Pamięci Powstania Warszawskiego 1944