Menu Zamknij

Cennik dokumentacji medycznej i przechowywania zwłok

1. Opłaty za wydanie dokumentacji medycznej

Podstawa prawna: art. 28 ust. 2a w zw. z ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
art. 24 ust. 1 pkt. 9 w zw. z ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

PO RAZ PIERWSZY W ŻĄDANYM ZAKRESIEPO RAZ KOLEJNY W ŻĄDANYM ZAKRESIE
PACJENTPRZEDSTAWICIEL USTAWOWYOSOBA UPOWAŻNIONAPACJENTPRZEDSTAWICIEL USTAWOWYOSOBA UPOWAŻNIONA
KSEROKOPIA (1 STRONA)0,00 ZŁ0,00 ZŁ0,34 ZŁ0,34 ZŁ0,34 ZŁ0,34 ZŁ
WYCIĄG (1 STRONA)0,00 ZŁ0,00 ZŁ9,90 ZŁ9,90 ZŁ9,90 ZŁ9,90 ZŁ
ODPIS (1 STRONA)0,00 ZŁ0,00 ZŁ9,90 ZŁ9,90 ZŁ9,90 ZŁ9,90 ZŁ
WYDRUK (1 STRONA)0,00 ZŁ0,00 ZŁ0,34 ZŁ0,34 ZŁ0,34 ZŁ0,34 ZŁ
WYDRUK (1 STRONA)0,00 ZŁ0,00 ZŁ0,34 ZŁ0,34 ZŁ0,34 ZŁ0,34 ZŁ
ŚRODKI KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNE0,00 ZŁ0,00 ZŁ0,00 ZŁ0,00 ZŁ0,00 ZŁ0,00 ZŁ
INFORMATYCZNY NOŚNIK DANYCH0,00 ZŁ0,00 ZŁ1,98 ZŁ1,98 ZŁ1,98 ZŁ1,98 ZŁ

2. Opłaty za przechowywanie zwłok

Przechowanie zwłok w Pro Morte, pacjenta  zmarłego w Szpitalu jest bezpłatne do 72 godzin.

W przypadku przechowywania przez okres dłuższy niż 72 godziny, zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U.2011.112.654) dopuszcza się pobieranie opłaty od osób i instytucji za przechowywanie zwłok. Powyżej 72 godzin opłata za przechowanie zwłok wynosi 50 zł + 8%VAT za dobę.

CENNIK przechowywania zwłok w chłodni Szpitala Św. Elżbiety na rok 2016
Przechowanie zwłok w chłodni Pro Morte – 50 zł netto za dobę*
Opłatę pobiera się:
1)od osób lub instytucji uprawnionych do pochowania zwłok pacjenta Szpitala Św. Elżbiety sp z o.o. za przechowywanie przez okres dłuższy niż 72 godziny,
2)od gminy za przechowywanie zwłok pacjenta Szpitala Św. Elżbiety sp. z o.o. za okres przypadający po upływie 3 dni od powiadomienia gminy o konieczności pochowania zwłok,
3)od podmiotów, na zlecenie których przechowuje się zwłoki pacjenta Szpitala Św. Elżbiety sp. z o.o. w związku z toczącym się postępowaniem karnym, za przechowywanie przez okres dłuższy niż 72 godziny.
Opłata naliczana jest za każdą rozpoczętą dobę ponad limity określone wyżej.
* PKWiU 1997 – 93.03.12-00.00
PKWiU 2008 – 96.03.12.0  VAT 8%