Menu Zamknij

Karta Praw Pacjenta Szpitala św. Elżbiety – Mokotowskie Centrum Medyczne

Zapewniamy Państwu prawo do:

 • Poszanowania godności osobistej niezależnie od wieku, narodowości, płci, orientacji seksualnej, czy wyznawanej religii i światopoglądu
 • Rzetelnej informacji o stanie zdrowia.
 • Pełnej informacji na temat diagnostyki, leczenia i przepisanych leków oraz możliwych następstwach zastosowanych metod.
 • Troskliwej opieki ze strony personelu Szpitala.
 • Opieki medycznej najwyższej jakości.
 • Decydowania o podejmowaniu, bądź zaniechaniu leczenia.
 • Wypisania ze Szpitala na własne życzenie oraz otrzymania informacji o ewentualnych skutkach podjętej decyzji.
 • Informacji na temat personelu medycznego zaangażowanego w proces leczenia oraz w jaki sposób można się z nimi skontaktować.
 • Uzyskania opinii innego lekarza.
 • Dodatkowej opieki pielęgnacyjnej.
 • Wyrażenie pisemnej zgody na metody leczenia o podwyższonym ryzyku.
 • Traktowania z szacunkiem osób odwiedzających.
 • Poufności Państwa dokumentacji medycznej oraz zachowania tajemnicy lekarskiej.
 • Dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej Państwa stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń.
 • Informacji o kosztach przed przyjęciem do Szpitala.
 • Wyrażania opinii na temat personelu oraz pobytu w Szpitalu.
 • Zaspokojenia podstawowych potrzeb religijnych, niezależnie od wyznania.