Menu Zamknij

dr hab. n. med. Artur Antoniewicz

dr hab. n. med.
Artur Antoniewicz
Urologia
Opis

Dr hab. n. med. Artur A. Antoniewicz jest ekspertem w dziedzinie urologii z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem zawodowym. Wykonuje zabiegi z wykorzystaniem robota w Centrum Leczenia Raka Prostaty od 2018 roku.

Wykształcenie zawodowe
 • Dr hab. n. med. Artur A. Antoniewicz ukończył studia medyczne na I Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie. Poza specjalizacją II stopnia z urologii, w 1992 roku uzyskał specjalizację z chirurgii ogólnej.
Doświadczenie zawodowe
 • Od 7 lat jest Ordynatorem Oddziału Urologicznego w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie, z którym jest związany od ponad 20 lat.
 • Dr hab. n. med. Artur A. Antoniewicz swoje bogate doświadczenie zawodowe zdobywał z najlepszych ośrodkach medycznych w kraju i za granicą.
 • Był związany między innymi: z Państwowym Szpitalem Klinicznym nr 1 w Warszawie, Kliniką Urologii Akademii Medycznej w Warszawie, Szpitalem Kolejowym w Warszawie.
 • Doktor odbył również szereg staży oraz szkoleń w wiodących ośrodkach urologicznych, m.in. w Niemczech, Francji, Słowenii czy we Włoszech.
Certyfikaty

W 1999 roku dr hab. n. med. Artur A. Antoniewicz uzyskał prestiżowy tytuł Fellow of European Board of Urology (FEBU). Od 2000 roku jest członkiem Komitetu Naukowego PTU. Doktor jest aktywnym członkiem: Polskiego Towarzystwa Urologicznego, European Board of Urology, Europejskiego Towarzystwa Urologicznego, Societe Internationale d’Urologie.

Działalność naukowa

Najważniejsze publikacje dr hab. n. med. Artura A. Antoniewicza:

 • Antoniewicz AA, Paziewska A, Mikula M, Goryca K, Dabrowska M, Poletajew S, Borowka A, Ostrowski J, Lack of evidence for increased level of circulating urothelial cells in the peripheral blood after transurethral resection of bladder tumors, Int Urol Nephrol. 2012 Jun;44(3):761-7.
 • Antoniewicz AA, Poletajew S, Borówka A, Pasierski T, Rostek M, Pikto-Pietkiewicz W, Renal function and adaptive changes in patients after radical or partial nephrectomy, Int Urol Nephrol. 2012 Jun;44(3):745-51.
 • Antoniewicz AA, Zapała L, Poletajew S, Borówka A, Macroscopic hematuria-a leading urological problem in patients on anticoagulant therapy: is the common diagnostic standard still advisable?, ISRN Urol. 2012;2012:710734.
 • Antoniewicz AA, Alivizatos G, Zapała Ł, de Reijke TM, GreenLight™ laser in the treatment of lower urinary tract symptoms due to benign prostatic enlargement, Expert Rev Med Devices. 2011 Mar;8(2):139-47
 • Antoniewicz AA, Poletajew S, Biederman A, Zapala L, Borowka A, Renal carcinoma infiltrating inferior vena cava and combined valvular heart disease–one-stage uro-cardiological procedure: a case report, World J Surg Oncol. 2010 Jul 28;8:63.
 • Antoniewicz AA, Zapała Ł, Bogucki A, Małecki R., The standard of urological consultation of patients qualified for renal transplant – a review, Cent European J Urol. 2015;68(3):376-82.
 • Paziewska A, Dabrowska M, Goryca K, Antoniewicz A, Dobruch J, Mikula M, Jarosz D, Zapala L, Borowka A, Ostrowski J., DNA methylation status is more reliable than gene expression at detecting cancer in prostate biopsy, Br J Cancer. 2014 Aug 12;111(4):781-9.
 • Antoniewicz AA, Zapała Ł, Bogucki A, Małecki R, The standard of urological consultation of patients qualified for renal transplant – a review, Cent European J Urol. 2015;68(3):376-82.
 • Prejbisz A, Antoniewicz AA, Kabat M, Kuroszczyk J, Stelmachowska-Banaś M, Januszewicz A, Renin secreting juxtaglomerular cell tumor of the kidney causing severe hypertension and polyuria, Pol Arch Med Wewn. 2014;124(4):207-8
 • Antoniewicz AA, Zapała Ł, The minimal access technique for cavoatrial renal cancer thrombectomy – should it be used in all cases?, Cent European J Urol. 2015;68(3):318-9
Informacje dodatkowe

Dr hab. n. med. Artur A. Antoniewicz jest autorem licznych prac naukowym. Mówi biegle w języku angielskim i niemieckim