Menu Zamknij

dr n. med. Maciej Zbrzeźniak

dr n. med.
Maciej Zbrzeźniak
Urologia
Opis

Zakres usług:

 • leczenie kamicy nerek i moczowodów (PCNL, RIRS, URSL)
 • diagnostyka urodynamiczna
 • leczenie zachowawcze i zabiegowe (TURP) łagodnego rozrostu stercza
 • diagnostyka i leczenie nietrzymania moczu u kobiet i mężczyzn, (instalacja taśmy podcewkowej, BOTOX™, colposuspensja laparoskopowa)
 • przezcewkowa resekcja guzów pęcherza (TURBT)
Wykształcenie zawodowe
 • 01.2004 – uzyskany stopień doktora nauk medycznych na podstawie pracy: „Przydatność badania urodynamicznego w kwalifikowaniu do leczenia zabiegowego chorych z łagodnym rozrostem stercza”, promotor: prof. Andrzej Borówka
 • 06.2000 – specjalizacja z urologii – certyfikat europejski FEBU
 • 10.1986-06.1993 – Akademia Medyczna w Warszawie
Doświadczenie zawodowe
 • 2004 – adiunkt, Klinika Urologii CMKP, Warszawa
 • 11.1999-01.2004 – starszy asystent naukowo-dydaktyczny, Klinika Urologii CMKP, Warszawa
 • 11.1994-11.1999 – asystent, SPSK1 CMKP Klinika Urologii, Warszawa
Działalność naukowa
 • Maciej Zbrzeźniak, Andrzej Borówka, Wojciech Husiatyński, Wojciech Pypno, “Przydatność badania urodynamicznego do kwalifikowania chorych do leczenia chirurgicznego z powodu łagodnego rozrostu stercza”, Urologia Polska (Polish Journal of Urology)
 • Maciej Zbrzeźniak, Wojciech Husiatyński, Andrzej Borówka, Wojciech Pypno, Jakub Dobruch, “Czy można przewidzieć skuteczność przezcewkowej elektroresekcji stercza (TURP) na podstawie standardowego zestawu badań?”, Materiały zjazdowe, Urologia Polska (Polish Journal of Urology) 2005; 58; supl.1; 47-48
 • Maciej Zbrzeźniak, J. Kuczera, Wojciech Pypno, Andrzej Borówka, Jakub Dobruch, “Dostęp endoskopowy do dolnego odcinka moczowodu podczas nefroureterektomii – wycięcie przezcewkowe (stripping) i modyfikowana technika „pluck” (bez całkowitej perforacji ściany pęcherza)”, Urologia Polska (Polish Journal of Urology) 2005; 58; supl.1; 58-59
 • Wojciech Husiatyński, D. Kraśniewski, Maciej Zbrzeźniak, Tomasz Bużański, J. Kuczera, Adam Gajda, R. Dobosz, J. Faryna, Wojciech Pypno, “Znaczenie wczesnej, ponownej elektroresekcji guza pęcherza moczowego (re-TURbt) dla prawidłowego rozpoznania stopnia zaawansowania miejscowego i leczenia powierzchownego raka pęcherza grupy średniego ryzyka”, Urologia Polska (Polish Journal of Urology) 2005; 58; supl.1; 106-107
 • Adam Gajda, Wojciech Husiatyński, Maciej Zbrzeźniak, Wojciech Pypno, Andrzej Borówka, “Analiza zmian grubości i masy mięśnia wypieracza pęcherza moczowego po przezcewkowej elektroresekcji stercza”, Urologia Polska (Polish Journal of Urology) 2004; 57(2A); 24-25
 • “Metody rozpoznawania nietrzymania moczu u kobiet”, Maciej T. Zbrzeźniak, Przegląd Urologiczny 2001/2/5 (9)
 • “Ocena urodynamiczna zaburzeń oddawania moczu u kobiet”, Maciej T. Zbrzeźniak Przegląd Urologiczny 2004/5/1
 • “Nokturia”, Maciej Zbrzeźniak Przegląd Urologiczny 2007/8/4 (44)
 • “Urodynamika dla opornych”, część II, Maciej Zbrzeźniak, Przegląd Urologiczny 2006/7/4
 • “Urodynamika dla opornych, część I: Kogo badać, kiedy i jakiego wyniku badania się spodziewać?”, Maciej Zbrzeźniak
 • Sprawozdanie z 34. Kongresu International Continence Society, Paryż 2004, Maciej Zbrzeźniak, Andrzej Prajsner Przegląd Urologiczny 2004/5/5
 • “Przydatność badania urodynamicznego w kwalifikowanniu chorych do leczenia chirurgicznego z powodu BPH”, Maciej Zbrzeźniak Przegląd Urologiczny, 2003/4/6
 • “Nietrzymanie moczu po prostatektomii radykalnej”, Maciej Zbrzeźniak, Przegląd Urologiczny 2003/4/5
 • “Rozwój badań urodynamicznych”, Przegląd Urologiczny, Maciej Zbrzeźniak 2003/4/2
 • “Ciała obce narządów układu moczowo-płciowego”, Wojciech Ejchman, Maciej Zbrzeźniak, Przegląd Urologiczny, 2002/3/2
 • “Skuteczność oksybutyniny uwalnianej w sposób kontrolowany (tabl. 10 mg raz dziennie) i postaci konwencjonalnej (tabl. 5 mg dwa razy dziennie)”, Maciej Zbrzeźniak, Przegląd Urologiczny 2001/2/2
 • Diagnostyka urodynamiczna dolegliwości z dolnych dróg moczowych u mężczyzn. „Choroby stercza”, pod red. prof. Sławomira Dutkiewicza
 • “Diagnostyka urodynamiczna nietrzymania moczu u kobiet. Wykłady z Urologii II”, pod red. prof. Andrzeja Borówki