Menu Zamknij

dr n. med. Paweł Grochowicz

dr n. med.
Paweł Grochowicz
Proktologia
Specjalizacje

Zajmuje się leczeniem operacyjnym i zachowawczym chorób odbytu, odbytnicy i jelita grubego.

W tym szczególnie: 

1. CHOROBY HEMOROIDALNEJ – leczenie zachowawcze (nie operacyjne), operacyjne (szpitalne) i zabiegowe (w ambulatorium) 

2. PRZETOK i ROPNI ODBYTU – leczenie operacyjne 

3. SZCZELIN ODBYTU 

4. URAZÓW ODBYTU I ODBYTNICY 

5. NIEWYDOLNOŚCI ZWIERACZY ODBYTU 

6. TORBIELI WŁOSOWYCH 

7. Kolonoskopie i endoskopowe i zabiegi endoskopowe (np.usuwanie polipów jelita grubego ) 

Opis

Pracuje w Szpitalu Św. Elżbiety w Warszawskim Ośrodku Proktologii. Dr n med. Paweł Grochowicz ma prawie 40 letnie doświadczenie w leczeniu chorób proktologicznych.

Doświadczenie zawodowe
  • W latach 1979 -2016 pracował w referencyjnym, jedynym w Polsce, oddziale/pododdziale Proktologii w Szpitalu na Solcu, założonym w 1976 przez dr n med. Macieja Grochowicza i doc. Mieczysława Tylickiego. Kierownikiem Proktologii był w latach 1976- 2005 dr n med. Maciej Grochowicz, a 2005-2016 prof. dr hab. Małgorzata Kołodziejczak. W Zespole Proktologii na Solcu pracowali ( w różnym okresie czasu) dr Dariusz Sarti, dr Jerzy Jędrzejak, dr Andrzej Ziembikiewicz, dr Andrzej Lemański, dr Jacek Kowalczyk, dr Agnieszka Kucharczyk, dr Anna Wiączek, a także wyspecjalizowany zespół pielęgniarski. W roku 2016 Zespół Proktologii z Solca przeniósł się do Szpitala Św. Elżbiety przy ul. Goszczyńskiego 1, w Warszawie, gdzie istnieje Warszawski Ośrodek Proktologii pod kierownictwem prof. Małgorzaty Kołodziejczak. Ośrodek poza leczeniem operacyjnym i zachowawczym chorób odbytu, odbytnicy i jelita grubego, rozwija i wdraża nowe metody leczenia, prowadzi działalność diagnostyczną , rehabilitacyjną i naukowo dydaktyczną. Jest siedzibą Polskiego klubu Koloproktologii. 
  • W latach 1979 – 1997 był doktorantem, asystentem a potem adiunktem w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej Polskiej Akademii Nauk. Dr Paweł Grochowicz pracował za granicą. 
  • W latach 1983-1984 był na stypendium naukowym DAAD w Institut fur Chirurgische Forshung na Ludwig Maxymilian Universitat. 
  • W latach 1989 – 1996 pracował w John Hunter Hospital University Newcastle NSW Australia w Oddziale Transplantologii gdzie w latach 1991 1996 był Dyrektorem Transplant Research Unit i pełnił funkcję Principal Scientific Officer. 
Działalność naukowa

Dr Paweł Grochowicz jest członkiem Polskiego Klubu Koloproktolegii (przez 3 kadencje był członkiem Zarządu Klubu). Jest wykładowcą na Kursach Proktologii dla Chirurgów i Lekarzy Rodzinnych. Z pracą kliniczną łączył równolegle pracę naukową. 

Dr Paweł Grochowicz jest autorem i współautorem: 

1. 45 publikacji z zakresu Proktologii w czasopismach naukowych 

2. Kilkunastu rozdziałów do podręczników medycznych z zakresu Proktologii. 

3. Poradnika dla lekarzy i pacjentów „Choroby odbytu odbytnicy i jelita grubego”. 

4. Poradników dla pacjentów pt.: 

– „ Choroba hemoroidalna” 

– „ Dolegliwości i choroby proktologiczne związane z ciążą i porodem” 

– „ Szczelina odbytu” 

– „Poradnik dla pacjenta po operacji proktologicznej” 

5. 42 publikacji w czasopismach zagranicznych z zakresu chirurgii transplantacyjnej, immunologii i mikrochirurgii. 

Informacje dodatkowe

Dr Paweł Grochowicz włada językiem angielskim, rosyjskim i niemieckim. Przyjmuje pacjentów mówiących w tych językach.