Menu Zamknij

prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kołodziejczak

prof. dr hab. n. med.
Małgorzata Kołodziejczak
Proktologia
Opis

Specjalista chirurgii ogólnej II stopnia

Wykształcenie zawodowe
 • 2019 r. – uzyskanie tytułu profesora
 • 2006 – uzyskanie stopnia doktora habilitowanego na podstawie pracy pt.: „Okołoporodowe uszkodzenia zwieraczy odbytu-badanie prospektywne”, promotor: prof. dr hab. Ireneusz Krasnodębski
 • 1996 – C.M.K.P. w Warszawie – uzyskanie stopnia doktora nauk medycznych na podstawie pracy pt.: „Kliniczna ocena odległych wyników chirurgicznego leczenia przetok odbytu”, promotor: prof. dr . hab. med. Krzysztof Bielecki
 • 1989 – II stopień z chirurgii ogólnej
 • 1984 – I stopień z chirurgii ogólnej
 • 1974-1980 – Wydział Lekarski, Akademia Medyczna w Warszawie
Doświadczenie zawodowe
 • 02.2015-  nadal – Kierownik Warszawskiego Ośrodka Proktologii Szpital św. Elżbiety w Warszawie
 • 1.01.2004 – 24 .12.2014 – Kierownik Proktologii i z-ca ordynatora Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala na Solcu w Warszawie
 • 1989-2003 – starszy asystent Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Proktologii Szpitala na Solcu w Warszawie
 • 1987-1989 – asystent Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Proktologii Szpitala na Solcu w Warszawie
 • 1985-1986 – praca na etacie ostrodyżurowym w Oddziale Chirurgii Ogólnej Szpitala na Solcu w Warszawie
 • 1982-1984 – młodszy asystent Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Proktologii Szpitala na Solcu w Warszawie
 • 1980-1981 – staż podyplomowy – Centralny Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej z Polikliniką-Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Warszawie
Certyfikaty
 • certyfikat Polskiego Klubu Koloproktologii potwierdzający wiedzę i doświadczenie w zakresie koloproktologii
 • aktywne uczestnictwo w zjazdach i konferencjach z zakresu koloproktologii
Informacje dodatkowe

Działalność naukowa

 • autorka około 200 prac opublikowanych w piśmiennictwie polskim i zagranicznym
 • autorka monografii, rozdziałów w podręcznikach, skryptów oraz doniesień zjazdowych z zakresu koloproktologii
 • współautorka opracowanych standardów profilaktyki i leczenia okołoporodowej niewydolności zwieraczy odbytu
 • wykładowca na kursach organizowanych przez CMKP, m.in. dla lekarzy rozpoczynających specjalizację z chirurgii ogólnej w Warszawie
 • kursy tematyczne “Chirurgia Jelita Grubego”
 • 2003-2004 opracowanie warsztatów dydaktycznych dla lekarzy rodzinnych pt. ”Choroba hemoroidalna” oraz wykłady dla lekarzy rodzinnych o tej tematyce w różnych ośrodkach w Polsce
 • 5-dniowe kursy prowadzone we współpracy z prof. Iwoną Sudoł-Szopińską w ramach Roztoczańskiej Szkoły Ultrasonografii w Zamościu (akredytacja Polskiego Klubu Koloproktologii)
  organizacja warsztatów praktycznych dla chirurgów z zakresu operacji proktologicznych, Szpital na Solcu
 • 2014-nadal – organizacja kursów dla chirurgów w Szpitalu św. Elżbiety w Warszawie, w Szpitalu w Ostrowi Mazowieckiej, na Dolnym Śląsku w Kowarach
 • wykłady w ramach konferencji organizowanych przez Akademię po Dyplomie i Medycynę Praktyczną
 • promotor 4 zakończonych przewodów doktorskich
 • recenzent prac w czasopismach: Videosurgery and Other Miniinvasive Techniques, Polish Annals of Medicine
 • udział w Komitetach Redakcyjnych: 2003-nadal – redaktor naczelny Nowej Medycyny, 2003-nadal – redaktor naczelny New Medicine

Towarzystwa naukowe

 • Towarzystwo Chirurgów Polskich
 • Komisja Stypendialna TChP
 • Sąd Koleżeński Towarzystwa Chirurgów Polskich
 • Polski Klub Koloproktologii (od 2 kadencji członek Zarządu)