Menu Zamknij

Sterylizatornia

Sterylizatornia

Centralna Sterylizatornia w Szpitalu św. Elżbiety, to wydzielone trzy strefy robocze, które gwarantują zachowanie ciągłego ruchu postępowego narzędzi i sprzętu medycznego od punktu przyjęć, aż do strefy sterylnej, skąd wydawany jest gotowy produkt sterylny.

Sterylizatornia

Wyposażona jest w nowoczesne urządzenia spełniające wymagania normatywne oraz prawne:

  • 3 przelotowe myjnie dezynfektory, w tym nowoczesna myjnia-dezynfektor, przystosowany do mycia i dezynfekcji oprzyrządowania robota DaVinci.
  • Myjnię ultradźwiękową
  • Dużą myjnię dezynfektor przeznaczoną do mycia i dezynfekcji wózków transportowych, pojemników sterylizacyjnych itp.
  • 2 przelotowe sterylizatory parowe
  • Sterylizator plazmowy do sterylizacji niskotemperaturowej

Usługi reprocesowania świadczone są dla całego szpitala jak i jednostek zewnętrznych w zakresie mycia i dezynfekcji, konserwacji, kompletowania, pakowania oraz sterylizacji wyrobów medycznych.

Jesteśmy w stanie zapewnić każdemu podmiotowi wymagane przepisami sanitarnymi zaopatrzenie w wyroby sterylne.

Wysoka jakość świadczonych usług osiągana jest dzięki pracy wykwalifikowanego personelu oraz właściwej technologii, urządzeniom będącym pod kontrolą profesjonalnego serwisu i monitorowaniu procesów dekontaminacji wskaźnikami fizycznymi, chemicznymi i biologicznymi.

Para wodna:
Mycie-dezynfekcja -pakowanie-sterylizacja (pełen proces)Sterylizacja (tylko)
Cena nettoCena bruttoCena nettoCena brutto
1.Rękaw 7,5 cm9,1111,21.Rękaw 7,5 cm5,697
2.Rękaw 10 cm11,7114,41.Rękaw 10 cm7,329
3.Rękaw 12 cm13,01163.Rękaw 12 cm8,1310
4.Rękaw 15 cm15,6119,24.Rękaw 15 cm9,7612
5.Rękaw 20 cm19,51245.Rękaw 20 cm12,2015
6.Rękaw 25 cm22,1127,26.Rękaw 25 cm13,8217
7.Rękaw 30 cm26,02327.Rękaw 30 cm16,2620
8.Rękaw 35 cm29,9236,88.Rękaw 35 cm18,7023
9.Rękaw 40 cm32,52409.Rękaw 40 cm20,3325
10.Zestaw 60x60x30117,0714410.Zestaw 60x60x3073,1790
11.Zestaw 30x30x3065,048011.Zestaw 30x30x3040,6550
12.Osprzęt chirurgii robotycznej ramiona DV 1szt73,179012.Osprzęt chirurgii robotycznej ramiona DV 1szt40,6550
Plazma:
KOSZTY STAŁE PRZEPROWADZENIA PROCESU STERYLIZACJI 180 ZŁ
Mycie-dezynfekcja-pakowanie-sterylizacja (pełen proces)Sterylizacja (tylko)
Cena nettoCena bruttoCena nettoCena brutto
1.Rękaw 16 cm19,51241.Rękaw 16 cm12,2015
2.Rękaw 22 cm26,02322.Rękaw 22 cm17,8922
3.Rękaw 28 cm32,52403.Rękaw 28 cm20,3325
4.Rękaw 32 cm39,02484.Rękaw 32 cm24,3930
5.Rękaw 38 cm45,53565.Rękaw 38 cm28,4635
6.Rękaw 42 cm52,03646.Rękaw 42 cm32,5240
7.Zestawy, Endoskop DV pakowanę we włókninę.
(Zestawy pakowane w rękaw dodatkowy koszt =cena rękawa)
195,122407.Zestawy
Endoskop DV
121,95150
Para wodna:
Mycie-dezynfekcja -pakowanie-sterylizacja (pełen proces)
Cena nettoCena brutto
1.Rękaw 7,5 cm9,1111,2
2.Rękaw 10 cm11,7114,4
3.Rękaw 12 cm13,0116
4.Rękaw 15 cm15,6119,2
5.Rękaw 20 cm19,5124
6.Rękaw 25 cm22,1127,2
7.Rękaw 30 cm26,0232
8.Rękaw 35 cm29,9236,8
9.Rękaw 40 cm32,5240
10.Zestaw 60x60x30117,07144
11.Zestaw 30x30x3065,0480
12.Osprzęt chirurgii robotycznej ramiona DV 1szt73,1790
Para wodna:
Sterylizacja (tylko)
Cena nettoCena brutto
1.Rękaw 7,5 cm5,697
2.Rękaw 10 cm7,329
3.Rękaw 12 cm8,1310
4.Rękaw 15 cm9,7612
5.Rękaw 20 cm12,2015
6.Rękaw 25 cm13,8217
7.Rękaw 30 cm16,2620
8.Rękaw 35 cm18,7023
9.Rękaw 40 cm20,3325
10.Zestaw 60x60x3073,1790
11.Zestaw 30x30x3040,6550
12.Osprzęt chirurgii robotycznej ramiona DV 1szt40,6550
Plazma:
KOSZTY STAŁE PRZEPROWADZENIA PROCESU STERYLIZACJI 180 ZŁ
Cena nettoCena brutto
1.Rękaw 16 cm19,5124
2.Rękaw 22 cm26,0232
3.Rękaw 28 cm32,5240
4.Rękaw 32 cm39,0248
5.Rękaw 38 cm45,5356
6.Rękaw 42 cm52,0364
7.Zestawy, Endoskop DV pakowanę we włókninę.
(Zestawy pakowane w rękaw dodatkowy koszt =cena rękawa)
195,12240
Plazma:
Sterylizacja (tylko)
Cena nettoCena brutto
1.Rękaw 16 cm12,2015
2.Rękaw 22 cm17,8922
3.Rękaw 28 cm20,3325
4.Rękaw 32 cm24,3930
5.Rękaw 38 cm28,4635
6.Rękaw 42 cm32,5240
7.Zestawy
Endoskop DV
121,95150

Kontakt w sprawie współpracy:

Ewelina Janicka-Przystupa

Dyrektor Operacyjny

Tel. 785-859-414

ewelina.janicka@szpitalse.pl