Menu Zamknij

NIEINWAZYJNA KORONAROGRAFIA

Z przyjemnością informujemy, że w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie ze strony pacjentów, Szpital SE rozpoczyna program nowoczesnej nieinwazyjnej diagnostyki kardiologicznej. Pierwszym etapem będzie możliwość wykonywania nieinwazyjnej oceny tętnic wieńcowych przy pomocy tomografii komputerowej (tzw.: nieinwazyjnej koronarografii).

Badania te będą wykonywane przez zespół kardiologiczno-radiologiczny, o największym w Polsce doświadczeniu w wykonywaniu tego typu badań. W odróżnieniu od wielu innych placówek, każde badanie będzie interpretowane w kontekście klinicznym, oraz konsultowane przez doświadczonych kardiologów interwencyjnych.

 Badanie tomografii komputerowej jest obecnie jedyną alternatywą dla inwazyjnej koronarografii. Wielu stabilnych pacjentów, którzy obecnie są kwalifikowani do koronarografii może być z powodzeniem diagnozowanych przy pomocy tomografii komputerowej.

Szpital SE zapewnia kompleksową opiekę – od wstępnej kwalifikacji kardiologicznej – do podjęcia decyzji klinicznej, co pozwala naszym pacjentom na skrócenie czasu diagnostyki oraz minimalizację kosztów.

 Kandydatami do nieinwazyjnej oceny tętnic wieńcowych są głównie osoby z podejrzeniem choroby wieńcowej o pośrednim prawdopodobieństwie rozpoznania istotnych zwężeń miażdżycowych. Oprócz tego, badania wykonywane są u osób z wadami zastawkowymi, przed planowanymi operacjami niesercowymi, oraz w wybranych przypadkach przy braku zgody pacjenta na wykonanie koronarografii.

 Tomografia komputerowa to nowoczesna, bezpieczna i nieinwazyjna metoda obrazowa. Częstość jakichkolwiek powikłań, u właściwie zakwalifikowanego pacjenta jest bardzo niska. Opisywana częstość groźnych dla życia powikłań jest niższa niż w przypadku tradycyjnej koronarografii.

UWAGA!

Cena badania nieinwazyjnej koronarografii wynosi 1200,00 zł. Obejmuje zarówno samo badanie jak i kardiologiczną konsultację hemodynamiczną oraz kwalifikację do przeprowadzenia badania. Badanie wymaga podania kontrastu, którego koszt wynosi dodatkowo 200,00 zł. Podanie kontrastu wymaga wcześniejszego, kontrolnego wykonania poziomu kreatyniny oraz TSH nie później niż na dwa tygodnie przed terminem badania.