Menu Zamknij

KOMUNIKAT W SPRAWIE POŁĄCZENIA SPÓŁEK

Szanowni Państwo,
W związku z toczącym się procesem połączenia, Zarządy Spółek Szpital św. Elżbiety – Mokotowskie Centrum Medyczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-616) przy ul. Goszczyńskiego 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000424983 („Spółka Przejmująca’) oraz Conti – Medica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-616) przy ul. Goszczyńskiego 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,  XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000129698 („Spółka Przejmowana”), działając na podstawie art. 500 §2 (1) w zw. Z 500 §2 kodeksu spółek handlowych niniejszym ogłaszają Plan połączenia tych Spółek w poniższym brzmieniu:

– Do pobrania dokument o planie połączenia spółek