Menu Zamknij

dr hab. n. med. Tomasz Borkowski

dr hab. n. med.
Tomasz Borkowski
Urologia
Specjalizacje

Doktor Borkowski specjalizuje się w zabiegach wykonywanych metodą laparoskopową oraz w asyście robota i posiada ponad 10 letnią praktykę w tym zakresie. Nasz specjalista zdobył doświadczenie w wiodących ośrodkach we Francji, Wielkiej Brytanii oraz Stanach Zjednoczonych.

Opis

Dr hab. n. med. Tomasz Borkowski jest ekspertem w dziedzinie urologii i przeprowadza zabiegi z wykorzystaniem robota od 2018 roku. Zabiegi radykalnej prostatektomii metodą laparoskopową wykonuje w Centrum Leczenia Raka Prostaty od 2015 roku. Do głównych zainteresowań zawodowych dr. Borkowskiego należy onkologia urologiczna oraz techniki małoinwazyjne. Dr Borkowski od kilku lat uczestniczy w badaniach klinicznych dotyczących leczenia raka pęcherza moczowego oraz raka prostaty.

Wykształcenie zawodowe
  • Dr hab. n. med. Tomasz Borkowski uzyskał dyplom lekarski na Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w 1996 roku.
  • Pracę doktorską z zakresu endourologii obronił w 2005 roku.
  • W 2006 roku uzyskał specjalizację z urologii i tytuł Fellow of the Board of Urology.
  • W trakcie odbywania specjalizacji  spędził rok w ośrodku akademickim we Francji, gdzie pod kierownictwem prof. Abbou zdobywał doświadczenie z zakresu laparoskopii urologicznej.
  • W 2004 roku dr n. med. Tomasz Borkowski odbył 3 miesięczny staż w szpitalu akademicki w Bern (Szwajcaria), gdzie doskonalił techniki urologicznych operacji onkologicznych.
  • W 2011 został nominowany do wymiany akademickiej w ramach współpracy naukowej Europejskiego i Amerykańskiego Towarzystwa Urologicznego  AUA/EAU Academic Exchange Program.
Doświadczenie zawodowe
  • Aktualnie pełni  on również funkcję zastępcy ordynatora Kliniki Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Lindleya w Warszawie
  • Zdobył doświadczenie w wiodących ośrodkach we Francji, Wielkiej Brytanii oraz Stanach Zjednoczonych
Informacje dodatkowe

Dr hab. n. med. Tomasz Borkowski  aktywnie działa na polu naukowym, jest autorem licznych publikacji, doniesień zjazdowych oraz rozdziałów w podręcznikach. Jest on także członkiem Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Naukowego.  W 2004-2005 roku był przewodniczącym Sekcji Adeptów Polskiego Towarzystwa Urologicznego, a 3 lata temu został powołany do zarządu Sekcji Endourologii i ESWL Polskiego Towarzystwa Urologicznego. Od 2014 roku jest również w zarządzie Sekcji Onkologicznej PTU. Od kilku lat działa w komitecie naukowym zjazdów PTU. Pełni również funkcję recenzenta zjazdów Europejskiego Towarzystwa Naukowego.